2016-05-06

Grönt ljus för produktinformation på teckenspråk i App Store

Det lilla svenska företaget, Omnitor, har lyckats få den amerikanska it-jätten Apple att tillåta produktinformation på teckenspråk i App Store. Bakgrunden var att Apple först sade nej när Omnitor önskade att ha information på teckenspråk i App Store om hur man använde deras app för totalkonversation med video, realtidstext och ljud. Anledningen var att det var i strid med deras riktlinjer. Detta trots att video med text och ljud sedan tidigare fick läggas ut i App Store. Omnitor ansåg att det var diskriminerande för deras målgrupp att inte kunna få appinformation på teckenspråk. Därför vände sig Lisa Åström från Omnitor till Telecommunications for the Deaf och Telecommunication Access Program vid Gallaudet-universitetet. De kopplade i sin tur henne till rätt personer inom det amerikanska dövförbundet och på Apple. Till sist ändrade sig Apple. När nyheten meddelades på Facebook av Omnitor blev den snabbt uppskattad. 
  För närvarande finns information på teckenspråk om Omnitors app i Ipad som standard.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2016-05-06