2014-03-21

Greger Bååth fortsätter till 2017

Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth har fått sitt förordnande som generaldirektör förlängt till 2017. Det beslutade regeringen i mars. När han slutar 2017 har han varit generaldirektör sedan 2000 (då hette myndigheten Specialskolemyndigheten).

 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2014-03-21