2012-02-17

Gävle kommun JO-anmäld

Två omsorgsanställda har JO-anmält kommunen Gävle. Enligt dem vanvårdas döva med utvecklingsstörning på ett gruppboende. I anmälan skriver de två anställda: ”Vanvården uttrycker sig genom att vägra de boende deras eget språk – teckenspråket”. Förutom att inte alla i personalen är fullt teckenspråkiga, nekas de döva boende tolk och bildtelefon. Anmälarna berättar att de har påpekat detta för chefer på olika nivåer, men utan att få respons. Ann-Britt Nordahl, omvårdnadschef, säger till Arbetarbladet att alla anställda på boendet kan kommunicera med tecken, men att det är ett fåtal som har teckenspråk som sitt första språk.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-02-17