2012-05-15

Gävle kommun avskedar “Maria”

Maria (ett fingerat namn) och hennes kollega, Sofie Nordin, arbetade på ett gruppboende för personer med hörselnedsättning och med flerfunktionsnedsättning i Gävle. De var bekymrade över att inte alla i personalen var fullt teckenspråkiga. Maria och Sofie hade påpekat det för chefer på olika nivåer, men utan att få respons. Därför gjorde de en anmälan till JO och Socialstyrelsen i vintras. Maria fick reda på att de boendes anhöriga blev upprörda. Därför skrev hon ett brev till dem för att förklara varför hon och Sofie Nordin hade gjort anmälan. Nu avskedas Maria. Sofie Nordin får inte fortsätta sitt vikariat. Anledningen ska vara det brev som Maria skrivit. Arbetarbladet har i fem artiklar skrivit om avskedandet och om gruppboendet. Scrolla lite neråt på startsidan så ser du de fem artiklarna. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-05-15