2014-08-15

Förundersökning mot Manilla-medarbetare nedlagd

I december förra året fick Manillaskolan kännedom om att en av deras medarbetare skulle ha närmat sig en elev på ett olämpligt sätt. Medarbetaren skickades hem och skolan gjorde en anmälan till personalansvarsnämnden, något som sedan resulterade i en åtalsanmälan. Den byggde på fyra elevers berättelser.
   Medarbetaren skulle ha ofredat de fyra eleverna med ord och handlande vid flera tillfällen. Åklagaren inledde en förundersökning. I morse meddelade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att förundersökningen nu är nerlagd. Det gick inte att bevisa att medarbetaren gjort sig skyldig till brott.
   SPSM:s personalansvarsnämnd ska nu ta ställning till hur de ska göra med medarbetaren i fråga, som tills vidare inte arbetar på skolan. 

 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2014-08-15