2016-07-01

Fortsatt få teckenspråkstolkade evenemang i Almedalen

||

I år kommer mer än 3800 evenemang att anordnas under Almedalsveckan i Visby. Det är nytt rekord men endast 223 som blir teckenspråkstolkade, vilket motsvarar ungefär 6 % av evenemangen.

Hanna Sejlitz, förbundsordförande på Sveriges Dövas Riksförbund, menar att en orsak kan vara att arrangörerna får stå för hela kostnaden för teckenspråkstolkar.
– Den låga tillgången till teckenspråkstolkning utestänger döva från stora delar av ett arrangemang som Almedalsveckan, säger Hanna Sejlitz, och fortsätter:
– Det är orimligt att varje arrangör var för sig ska ordna tolk. Vi vill hellre se att man vid större arrangemang som till exempel Almedalen samverkar och skapar en tolkpool. Genom en tolkpool kan en modell skapas för att använda tolkresurserna på bästa sätt, så att tolkar finns där behovet finns. Detta istället för att varje arrangör ska boka och bekosta teckenspråkstolkar utan att veta om det kommer någon tolkanvändare.

Bland riksdagspartierna ser det lite bättre ut. Ungefär 20 procent av deras evenemang är teckenspråkstolkade. Framför allt har man satsat på att partiledarnas tal ska tolkas. Antalet evenemang som har teleslinga är rekordstort i år – drygt 40 % av evenemangen har sådan utrustning.

Dövas Tidning kommer att bevaka Almedalsveckan, som börjar på söndag. På dovastidning.se kan man följa med på vad som händer.

TEXT & GRAFIK: ERIK WASELL

DTW Almedalen diagram1

DTW Almedalen diagram 2

Uppdaterad: 2021-06-29

Publicerad: 2016-07-01