2020-09-17

Försenad avsiktsförklaring om Europas teckenspråkshuvudstad

2010 utropade sig Örebro till Europas teckenspråkshuvudstad. Bakom utropandet står Örebro kommun, Region Örebro län, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Örebro universitet som tillsammans gjort en avsiktsförklaring. Nu arbetar de fyra undertecknarna med att revidera avsiktsförklaringen. Tanken var att den förnyade avsiktsförklaringen skulle presenteras på Örebro kommuns digitala konferens Mänskliga rättigheter ur ett teckenspråksperspektiv i dag den 17 september. Men så blev det inte.

Vad berodde det på? 
– Jag kan säga med säkerhet att ni inte behöver vara oroliga. Arbetet fortgår enligt plan och vi hann helt enkelt inte klart tills i dag från alla aktörer utifrån beslutsprocesser med mera, svarar Per-Åke Sörman, avgående kommunalråd (C), i ett sms.

När väntas den reviderade avsiktsförklaringen bli klar?
– Den kommer att presenteras under hösten och vi hoppas kunna utöka utropandet från fyra aktörer till fem nu när vi förnyar våra löften och antaganden för kommande period (oklart vilken period det blir), svarar Per-Åke Sörman.
Under konferensen avslöjades vilken den femte tilltänkta aktören var: Länsstyrelsen Örebro län.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-09-17