2014-05-25

Förbundsmöte i soliga Göteborg

FOTO: NICLAS MARTINSSON||

DT sammanfattar årets SDR-förbundsmöte.

Här är en kort sammanfattning av SDR:s förbundsmöte i Göteborg 24-25 maj. Det rådde sommarvärme i staden.

“Att döva ställs utanför arbetsmarknaden är rent kompetensslöseri”
Som brukligt ger SDR ut ett uttalande under förbundsmötet, även i år. Den här gången handlar det om dövas rätt till tolk i arbetslivet. Tolkcentralen ordnar inte med tolk om en döv vill ha tolk medan denne utför sitt arbete, till exempel hålla i kundmöten. Arbetsgivaren måste i sådana fall stå för tolkkostnaden. Det gör enligt SDR att många arbetsgivare inte vill anställa döva. Därmed ställs döva utanför arbetsmarknaden. Här är uttalandet.

SDR gjorde förlust ifjol
SDR-koncernen gjorde en förlust på nära 600 000 kronor förra året. Det berodde främst på att dotterbolaget SDR Tecken, som översätter webbplatser till teckenspråk, blödde. De hade förlorat ett antal kunder och upphandlingar, något som gjorde att de tvingades säga upp personal. Moderbolaget gjorde en mindre förlust på nästan 54 000 kronor på grund av vikande försäljningsintäkter. SDR hade en glad nyhet: det var att lotteriet Ideella spel i år gav SDR 7,6 miljoner kronor. Förbundet väntas därför gå med stort plus i år.

SDUF får 100 000 kronor av SDR
SDR berättade på förbundsmötet att Sveriges Dövas Ungdomsförbund skulle få 100 000 av dem. Pengarna används till SDUF:s satsning, “Ungdomsklubblyftet”. Det går ut på att stärka ungdomsklubbarna, att förbundet och klubbarna ska ha ett närmare samarbete, och att visa att det är bra och viktigt med ideellt engagemang.
– Vi ska bland annat producera en kampanjfilm om tio personer som är framgångsrika på olika sätt. De har alla något gemensamt; det är att alla har varit aktiva i sin lokala ungdomsklubb, sade SDUF:s ordförande Mia Modig.
Att SDR kunnat ge SDUF 100 000 kronor är tack vare det stora överskottet från Ideella spel.

Hanna Sejlitz ledde sitt första förbundsmöte
Hanna Sejlitz som varit SDR-ordförande i snart ett år, ledde sitt första förbundsmöte. “Det har varit många bra och inspirerande diskussioner. Vi har fått berättelser från dövföreningarna i olika delar av landet om hur det ser ut hos dem, vilket är viktigt”, sade hon. Åsa Gustavsson, ombud från Jönköpings Läns Dövas Förbund, ansåg att årets förbundsmöte var det bästa förbundsmöte hon varit med på någonsin. Hon kände att hon, till skillnad från tidigare år, fick ut mycket av förbundsmötet i år. Hon åkte hem med nya idéer om hur dövrörelsen skulle arbeta vidare.

SDR:s framtid diskuterades
SDR gör en översyn av förbundet tillsammans med dövföreningarna, SDUF och Sveriges Dövas Pensionärsförbund. Det arbetet heter Nya vindar, i vilket man tittar på: perspektivbyte från funktionsnedsättning till språk, hur organisationen ska se ut på nationell, regional och lokal nivå, och vad förbundet ska heta och ha för logga. Resultatet av arbetet presenteras vid förbundsmötet år 2015. Under förbundsmötet delades deltagarna in i tre grupper. Den ena diskuterade SDR:s image, den andra SDR:s organisation, och den tredje eventuellt perspektivbyte.
På lördagskvällen bjöd Jan Herbst och Bert Brännström på en föreställning om förbundets dåtid, nutid och framtid. SDR:s grundare var faktiskt göteborgare: Dan Andersson.
– Det var en fin pjäs. Den hade en bra koppling till Nya vindar, sade Hanna Sejlitz.

Mer om Nya vindar i Dövas Tidning nummer 4, som är ute i slutet av juni. 

Dövas Dag 2015 i Leksand
Det bestämdes på förbundsmötet att Dövas dag 2015 skulle äga rum i Leksand. Läs mer här.

Malin Törby Vuksa blev invald i SDR:s styrelse
Under förbundsmötet var det fyllnadsval. Anledningen var att Tord Rådahl avgått som styrelseledamot på grund av tidsbrist. Malin Törby Vuksa var valberedningens förslag. Ombuden röstade för henne. Läs mer här.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-05-25