2018-05-07

Förbundskaptenerna i öppet brev till SDI: Ta dam-futsalen på allvar!

||

Belan Zenanga och Linnéa Linden, förbundskapten respektive assisterande förbundskapten, anser att Svenska Dövidrottsförbundet (SDI) måste börja ta dam-futsalen på allvar. ”Vi får inte samma villkor som herrarna”, skriver de. Därför lämnar de sina uppdrag. SDI bemöter deras öppna brev här nedan.

Öppet brev från Belan Zengana, med stöd av Linnéa Linden:

Jag var förbundskapten för dam futsal under perioden 1 juli 2015–26 april 2018. Efter VM i Thailand november 2015 gick vi inte vidare till slutspelet på grund av att marginalerna inte var på vår sida. Efter VM bestämde jag mig för att fortsätta ytterligare 4 år som förbundskapten. Jag trodde stenhårt på mina spelare. Vi hade för avsikt att långsiktigt bygga upp ett topplag.

Spelarna har utvecklats enormt mycket sedan VM i Thailand. Assisterande förbundskapten Linnéa Linden började hos oss 2016.
Efter EM-kvalet i Madrid i december förra året fick vi glädjande en biljett till EM december 2018 i Finland. Det är nu cirka 7 månader kvar till dess.

I nuläget har vi ingen huvudansvarige för dam futsal-verksamheten. Hon slutade i slutet av januari 2018. Jag betonade för SDI hur viktigt det var att de snarast möjligt skulle hitta en ny huvudansvarig. Detta för att vi ska få en bra förberedelse inför kommande läger och EM i Finland. Men jag fick inte någon återkoppling och inte heller någon tydlig plan.

Jag fick nog. Den 26 april bestämde jag mig för att avgå som förbundskapten. Därefter fick jag mejl från SDI som skrev att det var tråkigt men att de respekterade mitt beslut. De förklarade varför det blev så – att det berodde på SDI:s omorganisation och rekrytering av ny kanslipersonal.

Linnéa Linden lämnade sitt uppdrag som assisterande förbundskapten den 1 maj.

Vi – Linnéa och jag – kunde inte acceptera SDI:s förklaring till varför det blev så, att det berodde på omorganisationen – vi inom dam futsal-verksamheten har länge haft problem och behandlats sämre än herrfotboll- och futsal-verksamheterna. Några exempel: herrarna har fler ledare och bättre utrustning än damerna. Ett annat exempel är att herrarna har en massör knuten till sig, men inte damerna.

SDI:s styrelse och idrottsutskott känner till att vi inte får samma villkor som herrarna. Och vi upplever att de fortfarande inte tar oss och frågan om jämställdhet på allvar.

Vi vill med det här öppna brevet lyfta frågan om hur damspelarna behandlas inom SDI. Det måste ske en förändring snarast. Ta dam-futsalen på allvar!

Belan Zengana
med stöd av Linnéa Linden


Svar från SDI:s generalsekreterare, Kenneth Lundh: 

Vi inom Svenska Dövidrottsförbundet (SDI) har med största intresse följt den utveckling som har skett inom Futsal landslaget och sett flertalet bevis på att spelare har närmat sig den nivå som krävs för att prestera i internationella sammanhang, inte enbart på landslagsnivå utan även i internationella turneringar på klubbnivå. Vi har även sett ett ökat intresse hos ungdomar som vill genomföra sina gymnasiestudier på RIG i Örebro. Vi har sett att det har funnits och finns mycket goda förutsättningar till att bygga upp ett landslag som kan prestera på hög nivå ute på den internationella spelplanen.

Gällande nyrekrytering av huvudansvarig (HA), har Idrottsutskottet arbetat med denna process sedan den 17 februari 2018, då utskottet fick information om att den dåvarande HA valde att avsluta sitt uppdrag. Kansliet har därefter arbetat tillsammans med förbundskaptenen och assisterande förbundskapten bland annat med förberedelserna inför ett träningsläger som skulle äga rum den 21–22 april.

Idrottsutskottet har verkat för att få fram, dels genom namnförslag från förbundskaptenen och på egna initiativ av utskottet, en ny huvudansvarig. Sex stycken kandidater har tillfrågats från det att dåvarande huvudansvarige avslutade sitt uppdrag fram till idag. Denna process har tagit sin tid, eftersom det har varit en enskild dialog med varje kandidat. Dessvärre har Idrottsutskottet inte hittat någon som kan träda in i rollen som huvudansvarig. Kommunikationen mellan de inblandade parterna kunde ha varit bättre. Personalförändringar inom förbundet har lett till ett högre tryck på förbundsstyrelsen vilket har lett till kommunikationsmissar inom förbundet vilket vi beklagar.

Idrottsutskottet avser att inte svara på jämförelsen med Futsal Herrar. Däremot kan utskottet bemöta uppgifterna i det öppna brevet med att Futsal Damer och Herrar har fått precis samma ekonomiska och materiella förutsättningar men fördelat sitt verksamhetsstöd på olika sätt. Idrottsutskottet kommer att ha ett möte med truppen för Futsal Damer inom kort. Där skall Idrottsutskottet informera alla inblandande om hur processen har gått till och även då kunna besvara alla frågor som finns inom truppen. Idrottutskottet kommer även att diskutera med truppen om hur vi tillsammans kan jobba för att kunna hitta en tränar- och ledarstab med det närmaste målet att delta i Europamästerskapet i Futsal som kommer att genomföras i Finland i december 2018.

SDI och Idrottsutskottet verkar för en jämställd och rättvis idrott inom förbundet, och vi ser att landslaget för Futsal Damer är en viktig del av vår verksamhet. SDI har alltid tagit detta landslag på största allvar och kommer att fortsätta att arbeta med jämställdhetsfrågor, bland annat på bred front via ett forum i samband med Svenska Dövidrottsförbundets representantskapsmöte, som har ”Jämställdhet och tryggare idrott” som tema, där samtliga huvudansvariga och förbundskaptener är kallade. Idrottsutskottet strävar efter att fördela verksamhetsstöd på en jämställd nivå, som följer Riksidrottsförbundets mål med jämställdhet inom idrotten.

Både förbundet och Idrottsutskottet finner ledar- och tränarstabens beslut att avsluta sina uppdrag ytterst beklagligt, eftersom dessa har varit exemplariska i sina roller i truppen för landslaget för Futsal Damer. Nu skall arbetet fortsätta med att finna en ny stab som kan leverera enligt truppens ambition och målsättning framåt.

Uppdaterad: 2021-03-08

Publicerad: 2018-05-07