2016-04-07

Föräldrar protesterar: Våra barn ska inte behöva flytta mitt i terminen

||

RGD-/RGH-elever tvingas flytta från Risbergska till Tulläng.

I går fick elever och personal vid riksgymnasiet för döva och hörselskadade ett chockerande besked: de måste byta lokaler inom några veckor, från Risbergska skolan till Tullängsskolan. Detta trots att mindre än två månader kvarstår av vårterminen.
Skälet till den plötsliga flytten uppges vara en arbetsmiljöanmälan.
Här skriver en grupp föräldrar om hur frustrerade och förbannade de är.
UPPDATERING 12/4: Se Örebro kommuns svar på föräldrarnas insändare här nedan. 

Den ljusnande framtid är vår…?

Minns gymnasietiden. För många kanske den var en lång pina där avslutningen kom som en stor befrielse. För andra kanske bara en parentes, på väg mot mål som hade helt andra dimensioner. Men för de flesta av oss, som nu själva har barn i gymnasieåldern, minns vi gymnasiet som en av de bästa och mest minnesvärda perioderna i våra liv. Gymnasietiden var en period då man började treva efter framtiden och svetsades samman med kamrater, som i många fall har fortsatt att följa en genom livet. Vi lämnade barndomen bakom oss och började snegla in i vuxenlivet.

Alldeles speciell var avslutningen på gymnasiet. De sista månaderna inför studenten, då vi genom fokusering på avslutande prov, festande, firande och diverse upptåg svetsades samman än mer. Gladdes tillsammans över att avsluta en 12 år lång skolgång och samtidigt våndades över en oviss framtid, utan den trygghet som skolan hade gett.

I dag fick vi (genom våra barn) veta att deras sista veckor inför sommarlovet kommer att få ett abrupt slut. Mitt i fokuseringen på alla nationella prov, jakten på slutbetyg och förberedelser inför det festliga avslutet ska elever och lärare flyttas till en annan skola, med mindre än två månader kvar av terminen. Och för många av dessa elever är det inte bara en spurt inför sommarlovet utan de två sista månaderna i gymnasiet, de två sista månaderna på minst 12 års skolgång. Fokuseringen på att få ett bra avslut, de sista viktiga ansträngningarna, firandet, glädjen. Allt slås i spillror.

Som skäl för det plötsliga beslutet, om en flytt av elever från Risbergska skolan till Tullängsskolan, anger förvaltningschef Charlotta Karlsson-Andersson en 6:6a-anmälan enligt Nerikes Allehanda. Den 6:6a-anmälan (en anmälan som skyddsombud gjort för att påtvinga en utredning kring arbetsmiljön) som nu sägs ligga till grund för flytten har sitt ursprung i att skolan genomgår en omfattande renovering. Man kan se på saken från det mänskliga perspektivet, att här pågår byggarbeten på våra barns och deras lärares arbetsplats mitt under pågående termin. Om denna pågående störning påverkar undervisningen negativt, så är det väl fullständigt självklart att man får anpassa byggarbetena efter undervisningen.

Förvaltningschefen, våra barns högsta chef, tycks dock se på saken från ett annat perspektiv, att det är undervisningen som är ett problem, som står i vägen för planerna att anpassa skolan till en annan grupp av elever. Hur kan man tänka så egentligen? Hur ska elever och lärare kunna få en bra avslutning på terminen, med en godtagbar psykosocial situation, genom att några veckor före den så viktiga avslutningen slänga in dem i en för dem helt okänd miljö? Kommer inte det, självklart, att ge upphov till ett nytt arbetsmiljöproblem? Men det är klart, när nya problem malts färdigt i byråkratins kvarnar, så kanske terminen redan är avslutad. Eleverna har lämnat skolan, tillfälligt eller för gott, och förvaltningschef och andra tjänstemän kan andas ut och ta en välförtjänt semester.

Vill man se djupare på problemet så kan man i beslutet också ana en ren diskriminering. Döva och hörselskadade elever och deras lärare och annan personal på RGD/RGH ska flyttas, medan hörande elever och deras personal uppenbarligen kan vara kvar på arbetsplatsen. Förtroendet för Örebro kommun som anordnare av Riksgymnasium för döva och hörselskadade elever har nått sin botten och är, om inte gårdagens beslut tas tillbaka, fullständigt förbrukat.

På fastighetsbolaget Futurums hemsida läser vi detta: ”Barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid. Så även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.” Kanske inte särskilt poetsikt, men lite klokt ändå. Man ska vara rädd om sina ”kunder”. Men menar de allvar? Och vilka är förvaltningschefens kunder?

Den ljusnande framtid…?

BENGT WEDDING
GUNILLA WEDDING
CARINA ENGLUND
CAROLINA ORVET
SUSANNE NAGY BORGMANSpara & Stäng
FREDRIK ENGLUND med flera föräldrar till barn på Risbergska skolan i Örebro.

HÄR SVARAR ÖREBRO KOMMUN: 

Under fredagen den 8 april beslutade vi att Riksgymnasiet blir kvar på Risbergska gymnasiet terminen ut och alltså inte flyttar till Tullängsgymnasiet redan nu, som tidigare beslutats. Vi är glada över att vi tillsammans med elever, personal och byggentreprenör lyckades hitta nya lösningar utifrån önskemålet att stanna kvar på skolan terminen ut, trots de brister i arbetsmiljön som elever och lärare upplevt. Arbetet med att bygga om skolan fortsätter, men under vissa bestämda tider för att störa undervisningen så lite som möjligt. Schemaöversyn och flyttar inom skolan är nödvändiga eftersom ombyggnation och undervisning måste ske parallellt vårterminen ut.

Skälet till det tidigare beslutet var en anmälan om att arbetsmiljön inte fungerade för elever och personal på skolan, en så kallad 6.6A-anmälan. En sådan anmälan är något vi ser mycket allvarligt på och alltid agerar utifrån, oavsett vem det gäller. Vi kommer nu tillsammans med bland andra elev- och lärarfackliga skyddsombud att arbeta kontinuerligt med att följa upp arbetsmiljön på skolan utifrån den liggande anmälan.
Vi är ledsna för den oro och de upprörda känslor som vårt tidigare beslut skapade. Med en bättre dialog från vår sida med de som berörs redan från början tror vi att en del av oron hade kunnat undvikas. Vi ska nu göra allt för att den sista tiden på Risbergska gymnasiet vårterminen ut, samt flytt och mottagande på andra skolor till hösten ska bli så bra som möjligt för alla elever och personal.

CHARLOTTA KARLSSON-ANDERSSON, förvaltningschef
ANDERS DUVKÄR, utbildnings- och arbetsmarknadschef
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, Örebro kommun

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2016-04-07