2015-05-05

För många tomma lokaler på Risbergska

||

Risbergska flyttas.

I går besökte flera politiker från Örebro kommun Risbergska skolan och diskuterade med eleverna om Risbergskas framtid. Antalet elever har minskat drastiskt på kort tid. I höst väntas skolan ha 350 elever.
Tidigare brukade elevantalet vara cirka 1200-1400. På grund av elevminskningen har det lett till tomma lokaler: 30 % av lokalerna på Risbergska skolan används inte. Antalet elevansökningar till Risbergska har också sjunkit.

På grund av för få elever och tomma lokaler motiverar politikerna från Örebro kommun att lokalerna borde användas effektivare. Därför har de kommit med förslaget att flytta eleverna till Rudbeckskolan och fylla Risbergskas lokaler med elever från en vuxenutbildning istället. Det beslutet kommer att tas den 3 juni. Politikerna möttes av masskritik, både från lärarna och eleverna i aulan på Risbergska skolan.
– Ni vill inte satsa pengar på tomma lokaler, men det var ni som började flytta programmen så att elevantalet blev färre, var detta ett medvetet val? frågade Dalya Sediq, elev på Risbergska skolan.

Antalet elevansökningar till Risbergska gymnasiet har sjunkit efter att flera program på Risbergska skolan flyttats till andra gymnasieskolor i Örebro. Samtidigt som programmen flyttades blev det färre program man kunde välja samtidigt som ungdomarna började ana att något höll på att hända med Risbergska, därför blev det färre som sökte.

Om politikernas förslag går genom är det troligt att de hörande Risbergskaeleverna kommer att flytta till Rudbeckskolan. Men vad händer med riksgymnasiet för döva och hörselskadade elever? För två veckor sedan berättade Birgitta Korsback, rektor på Risbergska skolan, för Nyhetstecken att eleverna troligtvis kommer att byta skola till Virginska skolan. Det naturvetenskapliga programmet kan eventuellt hamna på Tullängsskolan och blir då ett isolerat program där. Men den här gången säger politikerna att de inte vågar svara vart RGD och RGH på Risbergska skolan ska flytta. De vill inte skynda på beslutet. Eleverna frågade igen om det inte kommer bli Virginska skolan eftersom de fått höra det tidigare men politikerna ville inte ge ett klart besked.
– Gymnasienämnden kanske kan svara när sommaren närmar sig, svarade Kenneth Nilsson, representant från Socialdemokraterna.
Eleverna och lärarna från RGD och RGH önskar att följa med hörande elever till Rudbeckskolan för de vill inte att deras långvariga samarbete med deras parallellprogram med hörande elever och lärare ska avbrytas.

Alexander Stojilkovic, 18-årig elev på Risbergska skolan, vill inte byta till Virginska skolan för han är orolig att utbildningskvaliteten ska bli sämre och att samarbetet med hörande eleverna avslutas. Han vill hellre behålla samarbetet som RGD och RGH länge haft med de hörande eleverna från samma program på skolan. Om Risbergska skolan flyttas till Virginska skolan som inte har samma program innebär det att RGD:s och RGH:s program kommer att stå ensamma. Då får inte döva och hörselskadade elever några möjligheter till samarbete med hörande elever från samma program för de kommer troligtvis kommer att läsa på Rudbeckskolan istället. Alexander Stojilkovic är också missnöjd med politikernas svar, att de inte vill svara på elevernas frågor, var RGD- och RGH-elevernas nya lokaler kommer att vara.
– Vi är besvikna på att politikerna är otydliga, säger han.

Det förslag som prioriteras högst enligt politikerna är att Risbergskas lokaler ska fyllas med elever från vuxenutbildningen. Detta förslag ifrågasattes av eleverna som motiverade att Risbergska ligger utanför stan och har en vacker natur, har Svartån som granne och har en idrottshall. Dessutom är den anpassad för elever med funktionsnedsättning och har teknikanpassade hjälpmedel för döva och hörselskadade. Eleverna anser till exempel att vuxenutbildningen inte har ett lika stort behov av en idrottshall som gymnasieeleverna har.

Jessica Madan, 19-årig elev på Risbergska skolan som tillhör den sista årskursen som tar studenten på Risbergska skolan sommaren 2016, är kritisk mot förslaget att flytta Risbergska. Hon frågar om politikerna har dövkompetens i sina arbetsgrupper när de kom med förslaget. Politikerna svarar att de vill ge den kompetens som behövs och gärna vill få namn till arbetsgruppen.

Då ifrågasatte Mattias Hellöre, förbundsstyreledamot för Sveriges Dövas Riksförbund, politikerna att de gärna tar emot namn på dövkompetenta personer till sin arbetsgrupp för de har ändå redan beslutat att Risbergska ska flytta. Det är bara det formella beslutet som saknas.
– Detta är inte OK, eleverna har inte fått säga sina åsikter, sa Mattias Hellöre, och möttes av applåder i publiken.

Alexandra Royal, lärare på Risbergska skolan, anser att politikerna inte har den kompetens som behövs.
– Det är farligt att man inte förstår vad man inte förstår, det vill säga att man inte har rätt kompetens, säger hon.
Hon säger också att politikerna känt till processen men dolt det som höll på att hända. Under de senaste åren har lärarna och eleverna misstänkt att någonting höll på att hända med Risbergska skolan eftersom flera program flyttades till andra skolor och att färre elever sökte till skolan.
Men politikerna bad dem att inte vara oroliga. Hon önskar att de hade förstått det tidigare. Eftersom beslutet kommer att tas om en månad tycker hon att de får lägga mer energi och kamp på att arbetsgrupperna ska ha rätt kompetens och då får politikerna ta den kostnaden som behövs.
Alexandra Royal har länge haft god kontakt med hörande lärarkollegor från Risbergska skolan och hon är orolig att den kommer avbrytas genom att hörande och döva- och hörselskadade eleverna från samma program får flytta till olika skolor.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-05-05