DTW-2022 Trio som styrde SDR under de första åren-2