2015-03-13

Finsk teckenspråkslag har blivit antagen

||

Lagen gäller både finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Riksdagen i Finland antog teckenspråkslagen i går. Finska teckenspråksanvändare i landet jublade. Lagen gäller två nationella teckenspråk: finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

I teckenspråkslagen betraktas teckenspråkiga som en språklig och kulturell grupp. Myndigheterna ska ta större hänsyn till dem än tidigare när de fattar beslut och förbereder lagförslag. Och de teckenspråkigas möjligheter att använda teckenspråk och få information på teckenspråk ska främjas.
– Detta är resultatet av årtionden av opinionsbildning och visar att det finska samhället äntligen är redo att erkänna att teckenspråkiga är en språklig och kulturell grupp, säger Markku Jokinen, verksamhetsledare för det finska dövförbundet i ett pressmeddelande.

I Finland finns ungefär 4 000-5 000 teckenspråkiga döva och hörselskadade. Sedan tillkommer cirka 6 000-9 000 hörande teckenspråksanvändare. Drygt 300 personer – varav hälften är döva – använder finlandssvenskt teckenspråk. Det språket ses som särskilt hotat. Därför ska justitiedepartementet initiera en utredning om det finlandssvenska teckenspråket.

Hanna Sejlitz, ordförande för Sveriges Dövas Riksförbund, säger om den finska teckenspråkslagen:
– SDR vill gratulera våra finska vänner. Det är ett viktigt steg för teckenspråkigas rättigheter i Finland.
  Den finska teckenspråkslagen träder i kraft under våren 2015. Här kan ni läsa betänkandet i sin helhet.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-03-13