2012-11-19

Finlandssvenskt teckenspråk hotat

Det finlandssvenska teckenspråket är hotat, konstateras det i den finska riksdagen. Riksdagen påpekar att teckenspråkigas rättigheter tryggas i grundlagen, men att det inte räckt till för att garantera deras språkliga rättigheter. De efterlyser därför ett heltäckande åtgärdsprogram för att upprätthålla ställningen för de båda inhemska teckenspråken. Ledamöter från alla politiska partier förutom Kristdemokraterna har skrivit under detta.
Finlands Dövas Förbund och medlemsföreningen Finlandssvenska teckenspråkiga uttrycker oro över språkets framtid.
 – Utan snabba och effektiva åtgärder tror vi att språket kommer att försvinna inom tio år, säger föreningarna i ett uttalande. 
Finlandssvenskt teckenspråk används av cirka 300 personer, varav 150 är döva.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-11-19