2022-05-21

Fem nya ansikten på SDR:s förbundsmöte

DT träffar fem yngre deltagare som är med på SDR:s fysiska förbundsmöte för första gången. Hur känns det för dem? Se vad de svarar här.Henrik Östman, observatör, Uppsala Läns Dövas Förening (ULDF)

– Det känns roligt att träffa bekanta ansikten från Umeå, där jag kommer ifrån, och Kristinaskolan som jag gått på. Men också kul att träffa nya ansikten. Jag, som är vice ordförande för ULDF, är här för att lära mig av ombudet Thomas Spogardh hur det går till på ett förbundsmöte. Han är ordförande för ULDF. Vidare är det ett bra tillfälle att marknadsföra Dövas dag i Uppsala (som går av stapeln i september).


Stefan Karlsson, ombud, Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund (JLDTF)
– Intressant, lärorikt och stort att få vara med på SDR:s förbundsmöte och följa diskussionerna om dövrörelsens arbete och framtid. Jag blev invald i JLDTF:s styrelse som ledamot förra året. Nu är jag ordförande. Jag känner ett ansvar för att vara med och föra föreningen vidare. Förut var det ett stort gap sett till ålder då det bara var äldre som satt i styrelsen medan det saknades yngre styrelsemedlemmar. Nu är det en bättre blandning i styrelsen.


Sofia Andersson, observatör, Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund (JLDTF)
– Roligt att vara med och se hur det går till på ett fysiskt förbundsmöte. Tidigare var jag bara med på distans när SDR hade en digital kongress 2021 och ett digitalt förbundsmöte 2020. Nu kan jag för första gången se arbetet bakom förbundsmötet här. Det känns självklart att vara med och representera JLDTF. Jag har inte direkt tänkt på att jag är ung, men vi som är yngre vill avlasta de äldre som länge kämpat för föreningen. Nu ska de få träda tillbaka och njuta i och med att vi yngre tar över allt mer.


Mattias Flatebö, ombud, Y-läns Dövas Förening (YDF)
– Roligt och spännande att lära sig hur ett förbundsmöte går till, och även att ta del av Västanviks folkhögskolas stämma. Jag blev tillfrågad i sista minuten om jag kunde representera YDF eftersom ett ombud fick förhinder av personliga skäl. Till vardags är jag vice ordförande för Medelpads Dövas Förening. Jag är den yngsta styrelsemedlemmen. Och så är jag även sekreterare för Norrlands Dövas Ungdomsråd (NDUR). Jag har ett tips till yngre personer: ta chansen att vara med på SDR:s förbundsmöte och påverka. Vi har ju gemensamma frågor och mål. Det gäller att kämpa tillsammans för att uppnå visionen Teckenspråk – en hållbar framtid


Patrik Holmström, ombud, Västra Götalands Dövas Förbund (VGDL) 
– Tidigare hade jag bara sett folk prata om SDR:s kongress. Så jag kunde inte riktigt föreställa mig hur ett förbundsmöte gick till. Jag blev positivt överraskad. Det var ett bra tillfälle att träffa folk och utbyta erfarenheter. Dessutom var jag nyfiken på vad SDR arbetade med. Jag är glad över att VGDL valde att skicka mig som ombud hit och att de hade förtroende för mig. Till vardags sitter jag i valberedningen för VGDL. Det ska bli roligt att följa banketten i kväll (då SDR ska dela ut utmärkelser till tio personer).


NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-05-21

Publicerad: 2022-05-21