2013-04-13

Farväl Manilla

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Sveriges äldsta dövskola flyttar från sina nuvarande lokaler på Djurgården i sommar.

Manillaskolan är närmast en institution i Dövsverige. De flyttar i sommar till sina nya lokaler på Campus Konradsberg i centrala Stockholm efter att i över 200 år ha huserat på Djurgården. Därför ordnade skolan i dag öppet hus för dem som ville ta avsked av den bland döva kända byggnaden. 

Skolan hade öppet hus mellan klockan 10 och 15. Tillställningen lockade teckenspråkiga från hela landet. Bland annat hade Västanviks folkhögskola i Leksand hyrt två bussar för att deras elever och anställda skulle få ta del av dagen. Besökarna bjöds på bildspel, utställningar, berättelser, filmvisningar och guidade turer. De fick också gå runt i hela byggnaden, och kunde köpa fika i matsalen om de så ville. Särskilt på första våningen var folkträngseln stor.

Klockan 15 hade Stockholms Dövas Förening ett program i kyrksalen. Uppemot 200 personer satt i publiken. Rektor Eva Mari Halén var en av talarna. Hon pratade om skolans grundare, Pär Aron Borg.
– Jag tror han skulle vara mer än nöjd med den utveckling som har skett, när det gäller utbildning för döva. I dag har döva arbeten som kräver en akademisk utbildning och teckenspråket har en egen ställning i dagens Sverige, sade Manillaskolans rektor Eva Mari Halén.
Varför ordnar ni öppet hus?
– Hundratals elevgenerationer har gått här. Manillaskolan är en viktig plats för dem. Det är viktigt att de får möjlighet att säga farväl, sade Eva Mari Halén.

Anledningen till att skolan flyttar till Campus Konradsberg är att den nuvarande byggnaden är av ljudklass C: den sämsta ljudklassen en lokal kan få. Många av eleverna har hörseltekniska hjälpmedel. I de nya lokalerna håller ljudisoleringen toppklass. De nuvarande lokalerna är inte heller helt visuellt tillgängliga.

Elias Tebibel och Lennart Lindberg fick stå på scenen och berätta om sina minnen från skolan. Den förstnämnda går nu i klass 8, och Lennart Lindberg gick på 1940-talet. Elias Tebibel kommer ihåg ett aprilskämt när han själv gick i lågstadiet.
– Läraren sa att en fågel hade flugit från Sydeuropa till Blockhusudden och bar på en smittsam sjukdom. Därför måste vi alla i klassen ta medicin. Vi såg att tabletterna var färgglada och åt dem… Och det visade sig att det var M&M-choklad. Vi ville ha mer godis. Läraren blev ställd, sade Elias Tebibel leende.

Pelle Kanbjer höll ett kort föredrag om skolans historia, som sträcker sig tillbaka till år 1809. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1864. Susanne Egebrink gav två sånger på teckenspråk. Den andra var “Långsamt farväl” av Lisa Nilsson. Efter det gick besökarna vidare till Pär Aron Borgs staty där de släppte svarta ballonger. Cecilia Önnstad Uhlander var en av dem.
– Manillaskolan har varit som ett andra hem för mig. Den har betytt väldigt mycket för mig. Här har jag bland annat fått använda mer teckenspråk än hemma, sade hon, som gått på Manilla 1987-1997, och själv jobbat där.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-04-13