2020-09-01

Färre vill studera till teckenspråkstolk

Fellingsbro folkhögskola, en del av Region Örebro län, har gjort en nationell kartläggning av teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen. Kartläggningen visar att söktrycket till landets tolkutbildningar har minskat kraftigt de senaste åren trots att antalet utbildningar blivit betydligt färre. Anledningarna tros vara låga ingångslöner och att utbildningarna numera är koncentrerade till mellersta Sverige (Leksand, Stockholm och Örebro). Fellingsbro folkhögskolas (en av de tre folkhögskolor som erbjuder tolkutbildning) rektor, Torkel Freed, är orolig. ”Även om mycket blivit bättre har personer som behöver tolk historiskt varit en grupp som har exkluderats. Om vi inte levererar duktiga tolkar till samhället så kommer den här gruppen att hamna utanför igen” säger han till SVT Örebro. Alexandra Royal, förtroendevald (C) och tolkanvändare, är också bekymrad. ”Det är bara att hoppas på att de tolkar som finns i dag faktiskt jobbar fram tills de dör, i stort sett. Så illa är det faktiskt”, säger hon till SVT Örebro.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-09-01