2021-04-28

Får jag ta med mig lönebidraget till det nya jobbet?

Ja, du kan ta med dig lönebidraget till din nya tjänst, men lönebidragets nivå omförhandlas. Du anställs med avtalsenlig lön och med samma rättigheter som alla andra, din lön påverkas inte av lönebidraget. 

Arbetsförmedlingen (AF) beslutar om hur stor ersättning arbetsgivaren kan få. Beloppet påverkas av två faktorer:

– Din lön. Arbetsgivaren kan få bidrag för en bruttolön på upp till 20 000 kronor per månad (heltid). Din lön ska följa branschens kollektivavtal. 

– Din arbetsförmåga. För att komma fram till hur mycket funktionsnedsättning-en påverkar din arbets-förmåga gör AF en utredning tillsammans med dig och din arbetsgivare.

Vilken nivå? Det beror på vilka arbets-uppgifterna är. Ex. måste du kunna ”prata i telefon” – men kan jobba med annat istället, då kompenserar bidraget för det. 

Arbetsgivaren ansöker om ersättning hos oss på AF. Vi bedömer om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna passar dig bra. Därefter beslutar vi hur mycket arbetsgivaren får i ersättning och hur länge det gäller. 

AF följer regelbundet upp anställningen med lönebidrag och är ett stöd för både dig och arbetsgivaren. 

IRENE SÖDERLIND
dövkonsulent
Arbetsförmedlingen

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2021-04-28