2023-05-25

Familjehem för döva

Härryda-Posten rapporterade i mars att en verksamhet med syfte att träffa och utreda tänkbara teckenspråkiga familjehem som kan ta emot döva barn har startats.

Initiativtagaren heter Teuta Beka Ljungqvist och till Härryda-Posten säger hon så här: “Kommunerna har väldigt svårt att hitta den typen av placeringar. Det kommer inte att vara enbart Härryda kommun jag riktar mig till, utan det kommer att vara hela Sverige”.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-05-25

Publicerad: 2023-05-25