2013-06-13

Få besökare på Döv Expo

FOTO: NICLAS MARTINSSON

Medan drygt 200 personer tog del av konferensen var det rätt folktomt på utställningen.

I USA är Deaf Expo gratis och drar tusentals besökare. Den svenska versionen – Döv Expo & Konferens – lockade få besökare. Medan drygt 200 personer tog del av konferensen var det rätt folktomt på utställningen. Utställare som DT talat med var besvikna. 

Först den 20 maj meddelade arrangören att det var gratis att komma och titta på utställningarna under de två Döv Expo & Konferens-dagarna. Det skedde via mejl till de redan anmälda deltagarna och Twitter, men inte på Facebook och arrangörens hemsida, doviana.se. Om man ville ta del av föreläsningarna och seminarierna, så kostade det. Några av de utställande företag och organisationer som DT talat med, var besvikna. De hade betalat för att ställa ut och förväntat sig att få valuta för pengarna. När konferensdeltagarna var i föreläsningssalen, var det lite folk på utställningen. Utställarna satt och rullade tummarna eller passade på att jobba. Och när konferensdeltagarna hade paus, var det inte alla som hann med att kolla på utställningarna. Och det kom ett fåtal spontana besökare utifrån, enligt utställarna som DT pratat med.

Varför informerade ni så sent som den 20 maj om att det var gratis att kolla på utställningarna?
– Vi ville komma ut med rätt information. Att det blev den 20 maj och att vi bara informerade via mejl och Twitter; jag har inget svar, säger Per-Thomas Örlegård, verksamhetsledare vid Döviana, som står bakom Döv Expo & Konferens.
Arrangören ville alltså först veta var utställningarna kunde vara placerade på Stadionmässan. När det visade sig att de kunde separeras från konferensanläggningen, bestämde sig Döviana för att det inte skulle kosta någonting att kolla på utställningarna.
– När det gäller informationen: vi ska se över den och utvärdera den, säger Per-Thomas Örlegård.
De utställare som DT talat med är besvikna. Kommentar?
– Jag kan hålla med dem. Det var för stort fokus på konferensen. Jag menar dock inte att utställningen är sämre. Döv Expo & Konferens har fått stort genomslag i media. Ändå är intresset för det här arrangemanget inte så stort. Vi ska komma ihåg att det här är det första.
Döviana hoppas att nästa Döv Expo & Konferens, som äger rum om två år, blir ännu bättre.

Per-Anders Malmström var en av konferensdeltagarna. Han ansåg att programmet var väldigt intressant och hade en röd tråd. En av de föreläsare som gjorde starkast intryck på honom var Anne Kristine Grönsund från Norge. Hon berättade i morse om sin uppväxt som hörselskadad, om vad teckenspråket betydde för henne, och varför hon valde att ha cochleaimplantat. Teckenspråket innebär för henne att hon kan vara fullt delaktig och vara en hel människa.
Han önskar dock att Döv Expo & Konferens hade fler utställare från vitt skilda branscher, såväl små som stora företag, och att man kunde köpa tjänster och varor precis som under Dövas dag.

Gunilla Wågström Lundqvist fick i går Döv Expo & Konferens pris Hederstecken. Hon blev ombedd att stå på scenen och svara på ett antal frågor om sig själv.
– Jag var konfunderad. Varför ställde de frågor till mig, till exempel var jag växte upp och vad jag hade gjort i mitt yrkesliv, sa en glad Gunilla Wågström Lundqvist.
Sedan föll poletten ner. Det var för att hon skulle motta Hederstecken. Motiveringen var att hon hade gjort stora insatser för döva och teckenspråkiga inom kultur och media. Hon hade producerat en rad program på teckenspråk vid Utbildningsradion (UR) och är en av dem som står bakom festivalerna Dövfilmfestival och Deaf Arts Now.

Per-Thomas Örlegård berättade att Döviana planerar att ordna ett seminarium för döva egenföretagare från hela Norden. Det finns enligt honom ett stort behov av ett sådant nätverksmöte. När seminariet äger rum, är oklart. Först ska Döviana kolla runt om vilken månad som kan tänkas passa bäst.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-06-13