Alf Karlsson, Göran Högberg och Tomas Hellström.

Alf Karlsson, Göran Högberg och Tomas Hellström.