2022-02-04

Erdem startade företag i motvind

Erdem Akan, 33 år, har nyligen startat företaget Kompetenskompassen. Som döv entreprenör vann hans företag en stor upphandling hos Arbetsförmedlingen. Innan verksamheten kunde dra igång gick Erdem igenom en lång och tuff process då ett konkurrerande företag överklagade beslutet. I januari kunde de äntligen erbjuda en yrkesintroduktion för teckenspråkiga i Stockholms län. DT har träffat Erdem Akan.

Hur kom det sig att du ville starta Kompetenskompassen?
– Jag är utbildad socionom och ser mig själv som en entreprenör för jag har alltid velat bilda ett eget företag som riktar sig mot arbetsmarknaden där jag ser stora brister. Det är fint att följa en individs resa från start till mål, att få en sysselsättning som leder till att kunna försörja sig själv.

För två år sedan startade jag företaget som en bisyssla medan jag jobbade som kurator på Dövteamet i Region Stockholm. Företagets namn indikerar att vi har en bred kompetens inom olika områden, inte bara inom arbetsmarknaden utan också inom samhällsvägledning. Strax efter kom upphandlingen ut från Arbetsförmedlingen som jag vann. Så nu har jag tagit tjänstledigt från jobbet på Dövteamet och jobbar heltid med företaget.

Vad var det för upphandling?
– Det var en upphandling om arbetsmarknadsutbildning som heter Yrkesintroduktion för teckenspråkiga, som Arbetsförmedlingen lägger ut. Det innebär att deltagarna måste registrera sig hos Arbetsförmedlingen för att gå utbildningen hos oss. Upphandlingen gäller i ett år med möjlighet att förlänga ytterligare ett år.

Hur känns det att ha vunnit upphandlingen mot ett stort utbildningsföretag?
– När jag vann upphandlingen valde den andra leverantören, utbildningsföretaget att överklaga beslutet. Överklagan tog lång tid då det först togs upp i förvaltningsrätten som beslöt till min fördel. Sen överklagades det beslutet också och togs upp i Kammarrätten. Även Kammarrätten beslöt till min fördel och sen överklagades inte det beslutet. Så det tog ett år innan vi kunde sätta i gång. Nu vill jag verkligen visa att vi döva faktiskt kan ge oss in i den här branschen, att vi behöver varandra och att vi små företagare kan konkurrera ut andra större och väl etablerade företag.

Vad har Kompetenskompassen för utbud?
– Vi erbjuder just nu en yrkesintroduktion för teckenspråkiga, som är en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen och som gäller personer skrivna i Stockholms län. Idag har vi åtta deltagare och som mest får vi ta emot 15 deltagare. Jag har också anställt tre döva jobbcoacher, så vi är fyra som jobbar i företaget nu. Inom kort kommer vi att erbjuda tre andra tjänster; Jobbcoachning på teckenspråk, arbetsintegration samt en socionomkonsult med döv- och teckenspråkskompetens.

Till sist, vad vill du säga till DT:s läsare?
– Våga tro på dig själv, ge inte upp! Tillsammans kan vi alla visa att döva faktiskt kan!

MARIA NORBERG
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-02-04

Publicerad: 2022-02-04