2016-05-24

“SPSM gör inte vad som är bäst för oss elever”

||

Tre elever vid Östervångsskolan är missnöjda med att SPSM inte låtit den döva sökanden till biträdande rektor-tjänsten gå vidare i rekryteringsprocessen. “Man kan jämföra det med en skola i Afrika för svarta, skolan anställer gång på gång vita lärare från Europa utan kunskap om svarta”, skriver de i en insändare som DT publicerar i sin helhet här nedan.
  Östervångsskolans rektor, Ann Holmström, och SPSM:s avdelningschef och processägare, Christer Fleur, bemöter deras insändare – se deras svar direkt efter insändaren. 

För några månader sen flyttade vi elever på Östervångsskolan till Nya Östervångsskolan som ligger precis bredvid Tunaskolan. Eller rättare sagt, skolan ligger i Tunaskolan.
Vi elever flyttades från våra trygga områden till en helt okänd mark där hörande var majoriteten. Vi är döva elever med behov av döv-identitet, teckenspråksmiljö och döv-kompetens i skolan.
Efter att vi flyttat har behovet för det varit större än någonsin. Därför att om vi elever ser någon möjlighet som ger våra yngre kompisar, syskon och lärare mindre belastning än det redan är så tar vi chansen.

Vår bön blev hörd då en jobbannons till biträdande rektor kom fram. Och en döv person fanns bland de 22 sökande. Vi såg det som en möjlighet att SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) skulle kunna förbättra döv-kompetensen på skolan och stärka oss elever. Självklart också för hörande på skolan – både Östervångs- och Tunaskolan – de ville få se en döv ledare, inte bara se döva elever som de är vana vid.

Därför var det som ett mirakel att en döv sökte till jobbet. Ja, den äkta varan, en döv med rektorsutbildning. Vilket betyder att döv-kompetens, teckenspråk och döv-identitet ingår i paketet. Det är något som alla de 21 andra sökanden inte kan erbjuda på en och samma gång.

Just nu är situationen sådan att vår skolledning består av 100 procent hörande som inte kan teckenspråk och inte kan kommunicera med eleverna på skolan. Det har SPSM fått kritik för och mycket annat. Därför är denna döva kandidat en stor möjlighet för att stärka de döva eleverna – vilket är skolans målgrupp – och åtgärda de brister som vår skola har fått kritik för. Det är ett erbjudande man inte kan säga nej till, eller? Av dessa sex personer har två gått till ”final”, tyvärr har den döva kandidaten inte gått vidare på grund av att den annars måste gå en fem veckors utbildning i styrdokument.

Detta är synd för den döve kandidaten kan ge så mycket, saker som vår skolledning väljer att bortse från. De har gjort fel helt från början, redan vid jobbannonseringen satsade de inte på att ställa teckenspråk och döv-kompetens som ett krav. Det är det första misstaget. De prioriterar helt enkelt inte elevernas bästa, de lyssnar inte på den kritik de har fått. Senare i processen får vi reda på att majoriteten av rekryteringsgruppen består av hörande. Här är det skolledningens andra misstag.

Alltså personer som inte vet hur det känns att vara döv och vilka behov man har. Sen kommer vi till deras tredje misstag: de ger inte den döva kandidaten en chans medan de ger all hörande personal som inte kan teckenspråk en chans att börja jobba på skolan.
Ännu ett exempel på att kunskaper i teckenspråk inte ses som en lika viktig ”merit”. Vi anser att teckenspråks- och döv-kompetens ska vara några av de krav som Östervångsskolan och SPSM ska ställa på sina anställda.

Av de sista två kandidaterna har den ena inte en fullgjord rektorsutbildning, vilket SPSM inte har ställt som krav och som vi tycker är väldigt konstigt. Och ännu värre blir det när hon redan är lärare på skolan. Det betyder i våra ögon fortsatt likriktning av skolans ledning. Det visar också att SPSM inte ser möjligheter till utveckling utanför skolans murar.

Även om vi elever har strejkat, klagat och protesterat så väljer SPSM att gömma sig och säga att det inte var de som gjorde jobbannonsen utan de följde Skolverkets krav.
SPSM borde ha ställt teckenspråk som krav. Om de inte kunde göra det skulle de be SDR och SDUF om hjälp. Men det har de inte gjort.
Även Skolverket säger att huvudmannen själv får bestämma vad de vill ha för tillägg i sina jobbannonser. Det betyder att Skolverket och ansvarige Christer Fleur säger helt olika saker.
Vi elever tycker att det är konstigt att vi går i en skola som inte är där för oss. Annars hade de satsat på döv-kompetens och teckenspråk och gett den döva kandidaten en fem veckors kurs i styrdokument. Detta samtidigt som SPSM gång på gång ger lärare utan kunskap om döva och teckenspråk massor av chanser, till exempel genom att erbjuda dem kurser i teckenspråk och döva.

Man kan jämföra det med en skola i Afrika för svarta, skolan anställer gång på gång vita lärare från Europa utan kunskap om svarta. Och så snart en infödd svart med utbildning ansöker till en biträdande rektor-tjänst blir hen genomanalyserad och en liten brist blir ett stort problem. Skolan ser inte vad den svarta personen kan bidra med som helhet till skolan och dess elever och personal.
Därför menar vi elever att SPSM inte gör vad som är bäst för oss elever utan enbart för sin egen överlevnad.

En sista kommentar till Christer Fleur som i en intervju med Lilla Aktuellt säger och som vi citerar:
”Innan vi tar beslut måste eleverna få vara med och träffa kandidaten. De ska få intervjua och sen kommer vi att få fråga hur det känns. Vad de tycker om personen och vad som är viktigt. Känner eleverna att det är bra eller dåligt?”
Christer, vi strejkar tillsammans med aktivister som kedjar sig fast med varandra, runt halsen och med barn som går runt med skyltar som ”Döv rektor nu” och ”Döv-kompetens är merit”.
Här får du alla våra åsikter serverade på ett silverfat, det stod även om det i nyheterna. Inte svårt att missa.
Därför ifrågaästter vi om skolledningen och Christer Fleur verkligen kommer att lyssna på våra kommentarer efter vår ”träff” med kandidaten eller bara kör över oss, igen.

Amir Taofik

Nikolaj Olvhöj Kirkegaard

Kristoffer Kold Erlandsen


SPSM svarar: “Vi har alltid våra elevers bästa i fokus”

Specialpedagogiska skolmyndigheten är mycket angelägen om en nära diskussion och ett nära samarbete med våra specialskolors elevråd. I vår verksamhet har vi alltid våra elevers bästa i fokus. Vi för en kontinuerlig dialog med skolornas elevråd och föräldraråd samt med berörda intresseorganisationer. Myndigheten får sitt uppdrag av utbildningsdepartementet. I våra specialskolor, som vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning, har vi ett tvåspråkigt uppdrag. Det innebär att vi alltid ska värna teckenspråksmiljön i den skolutveckling vi genomför.

Det stämmer att Östervångsskolan nyligen flyttat och numera delar sina lokaler med Tunaskolan som är en hörande skola. I den processen, som pågått under några år, har Östervångsskolans elevråd varit fullt delaktiga. En kontinuerlig dialog har även skett med föräldrarådet och intresseorganisationerna. Vad gäller rekryteringen av biträdande rektor på Östervångsskolan är det en ännu ej avslutad rekrytering som sker enligt de kompetenskrav som arbetsgivare och fackliga representanter kommit överens om att sådan tjänst kräver. Som brukligt i våra rekryteringar har elevrådet fått kontinuerlig information om processen och då haft möjlighet att framföra sina synpunkter Elevrådet kommer också att få träffa den huvudkandidat som skolledningen föreslår som biträdande rektor och kommer då att kunna lämna synpunkter på dennes lämplighet för tjänsten. Vi hoppas därför att ni elever som skrivit debattinlägget även fört fram era åsikter till elevrådet på Östervångsskolan som är vår samtalspart i rekryteringen.

Kort information om rekryteringen till biträdande rektor
För att arbeta som skolledare i Sverige måste man uppfylla alla krav i läroplanen och många andra styrdokument. När en skola ska anställa en skolledare är det ledaregenskaper, erfarenhet av samordning av organisationsfrågor och kunskap om skolans styrdokument som ska mätas och jämföras kandidaterna emellan. För att få gedigen kunskap om skolans styrdokument krävs mångårig erfarenhet av pedagogiskt arbete. En rektors ansvar i specialskolan framgår av läroplanen för specialskolan kapitel 2.8 (sid 20). I Östervångsskolans fall kallade vi sex kandidater av 22 på intervju. De sex kandidaterna genomgick tester som bland annat omfattade de sökandes lämplighet som ledare och chef. Under intervjuerna diskuterade vi tillsammans med kandidaterna om erfarenheterna av och kunskap om de krav som ställs på skolledare. Av de sex kandidater som vi diskuterat med och testat gick två vidare.

En av de fyra kandidaterna som inte gick vidare är döv. Det har många ifrågasatt, vilket vi har viss förståelse för. Ändå, som rekryteringskriterierna ser ut i denna annons och enligt gällande regelverk är det de professionella egenskaperna som räknas och inte de personliga egenskaper. Rekryteringen är ännu inte klar. Det innebär att ingen av kandidaterna som blivit intervjuade är bortvalda innan beslutet om vem vi ska anställa är klart. Vi vill i detta sammanhang även passa på att uppmuntra våra elever att läsa vidare till lärare eller skolledare. Det är ett viktigt yrke och en kompetens vår myndighet behöver.

Christer Fleur, processägare för specialskolan och avdelningschef i Södra regionen på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ann Holmström, rektor Östervångsskolan


REPLIK: “Ni måste inse att något är fel med vår skola”
Ni säger att skolrådet (möten mellan föräldrar, skolledning och personal) har varit delaktigt i processen. Men det stämmer inte. Innan vi flyttade till nya Östervångsskolan blev flera skolrådsmöten inställda. Skolrådet hade alltså inte någon chans att påverka processen.

Flera elever ställer sig bakom vår insändare och representanter från elevrådet deltog i elevstrejken/manifestationen i april i år, dock som elever och inte elevrådsrepresentanter.

Efter att ha läst ert svar låter det som om ni tycker att vi borde vara nöjda. Nej, det är vi inte. Vår skola kan aldrig vara fullt tvåspråkig om teckenspråket får en mindre plats då talspråket dominerar. Varför ska vi utbilda oss till lärare och skolledare när ni ändå inte vill anställa oss?
Ni måste inse att något är fel med vår skola för vi elever är inte nöjda.

Kristoffer Kold Erlandsen


SPSM svarar:
Vår ambition under flyttprocessen har varit att lyssna in och ge tillfällen till dialog. Vi har samma ambition nu så därför uppmanar vi till fortsatt engagemang i de forum vi har för dialog;  föräldraråd och elevråd. Allas åsikter är viktiga och välkomna. I de forumen finns också formerna för att ta tillvara förslag som kommer upp.

Christer Fleur, regionchef SPSM södra Sverige
Ann Holmström, rektor Östervångsskolan

DTW Nya Östervångsskolan tagen av Kristoffer Kold Erlandsen

Nya Östervångsskolan, som delar sina lokaler med Tunaskolan. FOTO: KRISTOFFER KOLD ERLANDSEN

Uppdaterad: 2021-06-29

Publicerad: 2016-05-24