2014-11-17

DT-läsare: Textas dubbade filmer på bio?

||

Dövas Tidning tar reda på svaret.

DT har tidigare rapporterat om att svenska filmer kommer att visas med text på Sveriges största biografkedja, SF Bio, från och med den 5 december. Den 14 november började svenska filmer visas med text på den mindre biokedjan Svenska Bio. Men Dövas Tidnings läsare undrar om dubbade familjefilmer också ska textas. 

DT har ställt frågan till SF Bios programchef, Per Mårtensson, om filmer som dubbats till svenskt tal också kommer att textas. Så här svarar han:
– Det är en lite oklar fråga i dagsläget då utländsk film inte omfattas av paragrafen i filmavtalet och den utökade lagtexten sannolikt är skriven ur ett svenskt filmperspektiv även om det inte står så uttryckligen. Vi har i dagsläget börjat i den ändan att vi kör svensk film textad och kommer sedan fortsätta titta på dubbad, utländsk film och hur den ska hanteras. Det rör ju en produktion som sker långt utanför Sveriges gränser och som inte alltid är så lätt att kontrollera, men vi ska göra allt vi kan för att få dessa visningar med svenskt text också, säger han.
Dubbade barnfilmer är inte heller textade på Svenska Bio i nuläget.


* Vissa familjefilmer visas i två olika versioner på bio: den ena är dubbad och den andra är på engelskt tal med svensk text. De visas dock inte på alla biografer i Sverige och ibland bara under en begränsad period.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-11-17