2014-10-08

DT tillgänglighetskollar SVT och TV4 Play

||

Döva och hörselskadade tv-tittare utestängs.

DT:s tillgänglighetskoll visar att döva och hörselskadade inte har samma tillgång till SVT och TV4 Play som andra när det gäller direkttextade och teckenspråkstolkade program. Tv-bolagen uppger att det beror på att dagens tekniska lösning är otillräcklig. Den förklaringen får hörsel- och dövorganisationer att tröttna. Enligt dem är det för att direkttextning och teckenspråkstolkning prioriteras lågt, inte att de tekniska hindren är så komplicerade. 

DT granskar direkttextade program i SVT och TV4 Play
  Otillgänglig tv utesluter tittare

DT granskar teckenspråkstolkade program i SVT och TV4 Play
“Vem vill se en valvaka i efterhand?”

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2021-02-23

Publicerad: 2014-10-08