2018-06-03

DT sammanfattar SDR:s förbundsmöte

||

SDR:s förbundsmöte har ägt rum i Linköping den här helgen (1-3 juni). 
DT gör en kortare summering av vad som tagits upp.

Tyst minut för Låw
Under SDR:s förbundsmöte hölls en tyst minut för en av den svenska dövrörelsens stora profiler, Lars-Åke ”Låw” Wikström.

Positivt ekonomiskt resultat för SDR
SDR-koncernen gick med vinst förra året: nära 1,9 miljoner kronor. En av de främsta anledningarna var att försäkringsbolaget Folksam hade gett SDR nära 3,9 miljoner kronor i återbäring. Nu är förbundets eget kapital stärkt och ligger på 13,8 miljoner kronor. Här är årsredovisningen.

Ingen tolk kom
Linköpings borgmästare, Helena Balthammar (S), skulle hålla välkomsttal. Trots att SDR beställde tolk två veckor i förväg, och talet bara var cirka 30 minuter långt, fanns ingen ledig tolk. Ett bra exempel på att tolktjänsten inte fungerade som den skulle, ansåg SDR.

Startskottet gick för SDR:s handlingsprogram Teckenspråk – en hållbar framtid
SDR rapporterade att startskottet nu har gått för handlingsprogrammet Teckenspråk – en hållbar framtid 2018-2021. Fem fokusområden:
– Starkare rätt till teckenspråk
– God hälsa och välbefinnande
– Minskad fattigdom
– Mer jämlikt samhälle
– Stark dövrörelse
Läs 2018 års verksamhetsplan som har sin utgångspunkt i handlingsprogrammet här.

Varför är broschyren Om krisen eller kriget kommer inte på teckenspråk?
Ett ombud tog upp den nya broschyren Om krisen eller kriget kommer när SDR:s verksamhetsplan 2018 diskuterades. Den är mer riktad till hörande, tyckte hen. 
Ola Lundström från SDR:s styrelse sa att förbundet höll med.
– Vi är besvikna på att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inte har översatt broschyren till teckenspråk. Vi ska påpeka det för dem, sade han.

GDPR väckte många frågor
Den 25 maj började den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gälla. SDR har utgett en integritetspolicy beslutad av förbundsstyrelsen – läs mer här. 
GDPR väckte många frågor hos ombuden från landets dövföreningar. Vilka personuppgifter får sparas och för hur lång tid? Får de sparas digitalt eller ska de vara inlåsta i ett skåp? SDR försökte svara på alla frågor.
– Tveka inte att kontakta oss om ni har fler frågor. Mycket är nytt för oss också, sade Pontus Degsell, förenings- och ekonomikonsult vid SDR.

Tre styrelsekandidater
Under SDR:s förbundsmöte var det fyllnadsval. Två nya ledamöter skulle väljas in.
Maria Hermanson, Örebro, och Emelie Frost, Älvängen, var valberedningens förslag. Sedan fanns en motkandidat: Lasse S Lorentzon från Örebro. Han var Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbunds förslag.
Ombuden röstade på valberedningens förslag.
DT har intervjuat Maria Hermanson och Emelie Frost – läs mer här.

Åsa Henningsson ledde sitt första förbundsmöte
Förra året blev Åsa Henningsson vald till ordförande för SDR. 
Den här helgen ledde hon sitt första förbundsmöte.
Hur tycker du att förbundsmötet har gått?
– Fantastiskt bra. Atmosfären har varit positiv och deltagarna har visat ett stort engagemang. Jag upplever att avståndet mellan förbundet och föreningarna har krympt ännu mer, säger Åsa Henningsson.

Gotland tillbaka på banan
Gotlands Dövas Förening hade inte skickat något ombud till SDR:s förbundsmöte eller kongress på flera år. Men nu i år gjorde de det.
Nu är Gotlands Dövas Förening äntligen tillbaka. Hur kommer det sig att ni är med i år?

– Vi har en ny styrelse som är bra och stark, säger Monica Andreasson, ombud från Gotland.
Totalt 18 ombud var på plats. Sedan tillkom ett antal observatörer och gäster.

Likabehandlingsarbetet påbörjat
SDR har ett pågående arbete där en likabehandlingsplan tas fram för alla nivåer inom förbundet: riksförbundet, distriktsorganisationerna och dövföreningarna. En workshop kommer att anordnas av SDR i höst där utkastet till plan diskuteras, med deltagare från anslutna distriktsorganisationer och dövföreningar.

Tre månader kvar till valet – slå inte dövörat till

Traditionsenligt utger SDR ett uttalande under förbundsmöteshelgen. Årets uttalande handlar om valet och har följande rubrik: ”Tre månader kvar till valet – slå inte dövörat till”. Uttalandet finns på teckenspråk och svenska här.

Ny utmärkelse i Alma Abrahamssons namn
SDR ska, i enlighet med 2017 års kongressbeslut, inrätta ett nytt pris i Alma Abrahamssons namn. Priset ska delas ut till en pedagog som gjort utmärka insatser i antingen förskolan, grundskolan eller gymnasiet vart fjärde år i samband med SDR:s kongress. Förbundet kommer att finslipa och vidareutveckla priskriterierna.
Läs mer om Alma Abrahamsson här.

Västanviks folkhögskolas stämma
Skolan hade sin stämma i anslutning till SDR:s förbundsmöte – läs mer här.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2018-06-03