2019-12-18

DT sammanfattar 2019

||

Här kan vi med glädje utge ett specialnummer som endast finns att läsa på dovastidning.se. I specialnumret ser vi tillbaka på 2019. Vi har valt ut det bästa ur sex nummer av papperstidningen som vi producerat i år och som vi anser speglar 2019 på ett rättvisande sätt. Profiler som satt avtryck. Händelser som säger en del om vår nutid. Skeenden som lär gå till historien. Vi har även tagit reda på vilka som är de tio mest lästa artiklarna respektive sedda webb-tv-klippen på dovastidning.se. Mycket nöje!

Här är specialnumret – klicka här

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2019-12-18