2021-03-24

DT recenserar tre aktuella böcker

Alla dessa tre böcker är utgivna i slutet av 2020.

Genial jubileumsbok

Författare: Ylva Björklund
Utgivningsår: 2020
Utgivare: Riksteatern
Antal sidor: 165

Tyst Teaters 50-årsjubileumsbok har en genial titel: “Vi kallar det i alla fall för Tyst Teater”. Det var ett citat myntat av en person på ABF 1970 då Tyst Teater grundades. Ett olycksbådande citat eftersom namnet sedan kom att bli etablerat? Om det kan man tvista. Men själva teatern kom att bli älskad av en rad teaterbesökare i 50 år. Det är otroligt hur pionjärerna kämpade den första tiden. Långtifrån givet att teatern skulle existera i dag. Boken är välskriven. Rätt tänkt att ha korta texter och med fokus på fotografierna. Ett minus är att förklaringen bakom namnbytet till Riksteatern Crea ifjol är kort. Okej, “tyst” är stigmatiserande, men hur kan namnet Tyst Teater ha utgjort ett problem trots alla fantastiska produktioner och utmärkelser genom åren?


Modigt grepp av SDF

Författare: Filip Burman
Utgivningsår: 2020
Utgivare: Stockholms Dövas Förening
Antal sidor: 274

Sveriges äldsta dövförening, Stockholms Dövas Förening (SDF), firade 150-årsjubileum 2018. I slutet av fjolåret utgavs deras jubileumsbok. Istället för en traditionell jubileumsbok blev det snarare en skönlitterär bok. Ett modigt grepp av SDF. Vi följer en fiktiv familj vid namn Bergdahl med start 1918. Det känns som om man är på plats och kan föreställa sig hur det exempelvis kunde se ut på Manillaskolan. Fakta och äldre tidnings-klipp vävs in i berättelsen på ett snyggt sätt. En mindre bra sak är att de sista kapitlen är något komprimerade till skillnad från de tidigare kapitlen. I övrigt en fint skriven bok. Man vill lära känna familjen Bergdahl mer! 


Fint om att vara vuxendöv

Författare: Bo Andersson
Utgivningsår: 2020
Förlag: Recito
Antal sidor: 233

Bo Andersson, som blev döv 1976 på grund av hjärnhinneinflammation, har utkommit med sin kanske sista bok. Den här självbiografin om livet som vuxendöv har en intressant utgångspunkt som många av oss döva kan känna igen oss i. Hemskt att sakna hörsel? Nej, inte för Bo Andersson, som anser att dövheten inte är något stort problem för honom. Istället handlar det om vilken inställning man har till sin hörselförlust och livet i övrigt. Är man bara öppen och nyfiken, så reder det sig för det mesta. En fin attityd som man kan omfamna. Den här boken är ett värdefullt bidrag för att ge en mångfacetterad bild av såväl vuxendöva som döva i Sverige.  

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-04-28

Publicerad: 2021-03-24