2023-06-17

DT rapporterar: SDR:s förbundsmöte i Leksand 2023

I år sker förbundsmötet på Västanviks folkhögskola i Leksand

25. Nu avslutar vi förbundsmötet
Hjärtligt tack för att ni har hängt med oss!

24. Rekrytering till referensgrupper och olika studier och enkäter
Nu blir det gruppdiskussioner.


23. Information om Dövas Dag i Malmö
Förbundsstyrelseledamot Pia Sederholm Johnson ger information om Dövas Dag som äger rum 15-17 september i Malmö. Hemsidan hittar du här!

Förbundets generalsekreterare Julia Kankkonen informerar om ombudskonferensen som brukligt äger rum i anslutning till Dövas Dag.

Det är ännu inte färdigställt vilka som ska hålla i Dövas Dag 2024. Än så länge finns inget aktuellt namn, men man arbetar med att hitta en värdstad/förening.

Dövas Dags värdstäder i nuläget:
2024: ?

2025: Göteborg
2026: Stockholm?
2027: Jönköping? 


22. Nu är det avsatt tid för föranmälda punkter
Först ut är valberedningen som berättar att de ämnar åka runtom i landet och träffa förbundets medlemmar samt anslutna organisationer/förbund/föreningar för att diskutera vad de behöver ta med sig till förbundets fortsatta arbete. Dalarnas Dövas Förening har visat en film från SDR:s 60-årsjubileum 1982 där Sveriges dåvarande hälsovårdsminister håller ett tal, där hon säger att riksdagen har godkänt teckenspråk och att teckenspråket bör ses som ett officiellt språk i Sverige.
Örebros Dövas Förening undrar vad som händer med de vilande föreningarnas aktieandelar i Västanviks folkhögskola. Svaret är att det beror på vad som är bestämt och hur organisationsstrukturen ser ut. Det kan t.ex. vara ett länsförbund som tar över eller så går andelen tillbaka till SDR, beroende på hur man bestämt. Dalarnas Dövas Förening lyfter frågan kring hur man kan argumentera för att få tillbaka gamla medlemmar som inte önskar bli medlemmar igen. Ombud från olika föreningar delar med sig av sina åsikter och tips.


21. Therese Rollvén, projekt- och ekonomikoordinator på SDR berättar om projektfrågan
Therese Rollvén berättar hur förbundets arbete med projekt ser ut. Att man söker finanser för att kunna genomföra olika aktiviteter, läger och projekt. Nu får förbundsmötets deltagare syssna på filmer från två projekt som beviljats medel från Arvsfonden och som arbetar på kontoret i Sundbyberg; Syssna på Mig och Digidöv. Förbundet ska också erbjuda en projektkurs för föreningar, länsförbund och distriktsorganisationer. Här hittar du mer information om förbundets projekt.


20. Just nu pratas det om föreningssupport och medlemsutveckling.
Förbundets förenings- och ekonomikonsult Pontus Degsell informerar om hur SDR kan stödja anslutna föreningar, länsförbund och distriktsorganisationer. Just nu dyker det upp frågor kring medlemssystemet och hur man löser det för den som inte kan legitimera sig med BankID. Det svar som ges är att BankID inte är ett krav för att bli medlem, andra lösningar finns oftast.


19. Ni har väl inte missat att vi gjort en intervju med de invalda i förbundsstyrelsen?
Här hittar ni den!


18. God morgon ifrån förbundsmötets andra dag i Leksand
Förbundsordförande Åsa Henningsson inleder och öppnar. Idag har vi besök från tre gäster från USA som ska delta i dövstudierlägret.


17. Nu avslutas förbundsmötet för idag, tidigare än beräknat.
ÅDet betyder också att liverapporteringen är slut för idag och fortsätter igen imorgon kl 09.00.
Men glöm inte att hålla utkik för idag kommer vi att lägga upp intervjuer med de nyblivna förbundsstyrelsemedlemmarna. Länken kommer att finnas här och på startsidan.
Stort tack för att ni följt liverapporteringen idag och ha en fortsatt fin lördag!


16. Jenny Ek berättar om det informationsmaterial som SDR tagit fram
De föreningar, länsförbund och distriktsorganisationer som ska på mässor, events eller dylikt har möjlighet att kontakta Jenny för att få informationsmaterial från SDR. Nytt material är på väg med bättre representation och mångfald i. Dessutom finns nu en ny digital åtta sidor lång broschyr som fungerar ungefär som en e-tidning, där man själv kan bläddra och välja mellan information. Den fungerar lika bra i både mobilen som på datorn.

15. Åsa Henningsson berättar om europeiskt funktionshinderskort
Som DT rapporterat om i årets andra papperstidning kommer EU att ta fram ett funktionshinderskort till medborgare i medlemsländerna. Kortet kan till exempel användas för att komma in på muséer och dylikt till rabatterat pris. När exakt kortet kommer att kunna ansökas om i Sverige är inte helt klarlagt.


14. Nu fortsätter förbundsmötet.


13. Extra kongressen är nu avslutad – åter till förbundsmötet efter fikapausen.
Vi är åter 15.15.


12. Vi har ett resultat – två invalda till styrelsen
Extra kongressen har beslutat att välja in Christina Eriksson, Göteborg och Laith Fathulla, Malmö till förbundsstyrelsen.


11. Vi är tillbaka – dags för extra kongress
Nu blir det extra kongress, med anledning av att nya ledamöter ska väljas in till förbundsstyrelsen.
Valberedningen föreslår Christina Eriksson, Göteborg och Laith Fathulla, Malmö till fyllnadsval inför extra kongressen den 17 juni 2023. Här kan du se deras presentationer.
Det finns inga motkandidater.

Förbundsordförande Åsa Henningsson har nu förklarat den extra kongressen öppnad. Nu är det fastställande av röstlängd. Detta blir ett hybridmöte, en del ombud till extra kongressen finns med på live och är föranmälda sedan innan. Tjänsten Percap används för att rösta.

Extra kongressen har fastställt röstlängden 31. Alltså finns det 31 röstberättigade ombud på plats eller på distans. Extra kongressen anser också att extra kongressen blivit stadgeenligt utlyst. Efter en kort paus har extra kongressen godkänt dagordningen. Arbetsordningen är nu också godkänd.

Näst på tur är val av:
– Extra kongressordförande
– Extra kongressekreterare
– Två protokolljusterare tillika rösträknare

Därefter kommer punkten om fyllnadsval av två styrelseledamöter.


Christina Eriksson och Laith Fathulla. FOTON: www.sdr.org.


10. Lunchpaus – vi är åter 13.30.


9. Motionsuppföljning
Nu går förbundets generalsekreterare Julia Kankkonen igenom motionsuppföljningen. SDR har en strategi kring motionsuppföljning som just nu visas på skärmen. Den innehåller bland annat visioner, SDR:s värdegrund och hur man lägger upp en plan för mål, delmål och uppföljning.


8. Nu gås budgeten igenom

Här hittar du SDR:s årsredovisning 2022.

SDR:s 2022 i siffror:

Totala intäkter: 19,68 miljoner kronor
Totala kostnader: 14,4 miljoner kr
Resultat: 5,2 miljoner kr
Eget kapital: 19,63 miljoner kr
Antal medlemmar: 3554 st


7. Verksamhetsplanen 2024
Verksamhetsplanen för 2024 visas nu på stora skärmen för alla deltagare.

Du hittar verksamhetsplanen för 2024 här.


6. Nu fortsätter förbundsmötet.
Näst på agendan är det internationella arbete som SDR bedriver. SDR ingår i DNR (Dövas Nordiska Råd), EUD (European Union of the Deaf) och WFD (World Federation of the Deaf).
Årets WFD-kongress äger rum på Jeju i Sydkorea. Temat för i år är hur man säkrar mänskliga rättigheter i samband med kriser.

SDR:s vice förbundsordförande Joakim Hagelin Adeby berättar om de biståndsprojekt som SDR ingår i. SDR har ett fortsatt arbete med länderna Sri Lanka och Bolivia. Biståndsorganisationen MyRight har tyvärr fått minskade anslag och har därmed inte lika mycket pengar i nuläget, men arbetet fortsätter. Man har i nuläget 80 000 kr till alla projekt inom SDR. Man försöker lösa det hela så gott det går genom olika lösningar, som att inte resa i onödan utan se över andra lösningar att mötas.

Fasta representationer som gjorts sedan förra förbundsmötet.
En lång rad fasta representationer brukar göras. DT gör här korta sammanfattningar av ett urval av dem:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Förbundsledamot Maria Hermanson berättar om dialogen med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Bland annat teckenspråksmiljön är en stor fråga som diskuterats och där SDR lyft fram sina åsikter.

Post- och telestyrelsen
Förbundsledamot Pia Sederholm-Johnson berättar om tillgänglighetsarbetet både på EU-nivå och Sverige-nivå i fråga om teknik. Till exempel, hur ska det fungera på EU-nivå när en döv befinner sig i ett EU-land och behöver kontakta 112? Hur kan tillgängligheten förbättras? Det har varit en pågående fråga. Man har också haft en dialog med PTS om att kunna bli uppringd på sitt eget mobilnummer och inte en SIP-adress till exempel. Det har funnits ett projekt i samarbete med Bildtelefoni.net som slutförts med goda resultat men ännu finns inga konkreta beslut. I våras meddelades det att de nu arbetar med att få funktionerna på plats, någon tidsplan finns emellertid inte.

Myndigheten för tillgängliga medier
Man har haft en dialog länge om böcker och tidningar översatta till svenskt teckenspråk, men sett väldigt lite resultat. Nu har SDR vässat armbågarna och börjat få gehör. Nu har man ett nytt möte med MTM inplanerat, berättar förbundets generalsekreterare Julia Kankkonen.

Trafikverket, Transportstyrelsen o.s.v.
SDR har drivit frågan om att döva ska kunna bli taxichaufförer, 2021 skrev man dessutom en debattartikel och ett remissvar. Man har också arbetat med frågan om tillgänglighet och information på till exempel tågstationer, flygplatser och hållplatser. Att man talar ut en försening i till exempel högtalare fungerar inte för döva. Ett arbete pågår med att man ska kunna få information direkt i mobilen.

Polisen och Domstolsverkets samråd
SDR har drivit frågan om tolkning i mötet med myndigheter som Polisen och Domstolsverket, en större kunskap kring bemötande i situationer där man som döv behöver komma i kontakt med deras myndigheter vad gäller till exempel tolkning.


5. Nu är det paus, vi är åter 10:45.


4. Årsredovisningen 2022, fonder och SDR:s arbete under det gångna året
Förbundets kommunikatör Jenny Ek och förbundsordförande Åsa Henningsson berättar om årsredovisningen 2022. Det har inte kommit in några anmärkningar på den förutom mindre stavfel e.t.c. Punkten Ekonomi i årsredovisningen avhandlas utan vidare diskussioner.

Förbundskassör Daniel Littorin ger information om stiftelser och fonder. 
Testaments- och Donationsstiftelsen (TOD) hade tillgångar på 142 000 och totalt sju sökande.
Förbundsordförande Åsa Henningsson berättar att antalet sökande till TOD till synes varken har ökat eller minskat utan legat på en ungefärlig siffra sedan 2017.

Förbundets generalsekreterare Julia Kankkonen och förbundets kommunikatör Jenny Ek går igenom SDR:s arbete 2023 mellan januari och maj. En stor fråga ifjol på förra förbundsmötet var bland annat SDR:s medlemssystem. Det har nu fått ett uppdaterat utseende.

Detta har bland annat skett i januari och februari (ett axplock):
– Planering inför extra kongress 16 mars, EUD:s generalförsamling i Stockholm, debattartikel om Tidöavtalet i Dagens samhälle.

Detta har bland annat skett i mars och april (ett axplock):
– Riksdagsseminarium om Nationellt kunskapscenter för dövfrågor, Dövas Nordiska Råd i Finland, remissvar om skyddsrum och den nationella föreläsningsserien, del 2 och 3.

Detta har bland annat skett i maj och juni (ett axplock):
–  Riksdagsseminarium om tolktjänsten, protest mot nedskärning av psykiatrisk mottagning, möte med EU-parlamentet och europeiska funktionsrättsrörelsen i Bryssel, nytt informationsmaterial i både tryckt och digital form och olika läger.

Förbundets generalsekreterare Julia Kankkonen berättar också lite rolig kuriosa om när kansliet fick besök av Månadslotten och Siw Malmkvist i maj. Siw mindes då en sång på svenskt teckenspråk som hon hade framfört många år tidigare. SDR har också deltagit i nationaldagsfirandet 6 maj i Stockholm på Tessinska palatset och burit sin fana. Då var det också 500-årsjubileum för Sverige.

Nu till frågan om Tolktjänsten.
Förbundsordförande Åsa Henningsson berättar om hur det går med frågan om Tolktjänsten.
Regeringen har sedan tidigare sagt ja till att utreda tolktjänsten på nytt och då tillsatt Malin Ekman Aldén som utredare. Regeringen har bestämt att tolktjänsten absolut inte får bli en egen myndighet, vilket var en idé som fanns från början hos SDR. Utredningen har tillsatt en expertgrupp med utvalda personer från regeringen och dövrörelsen har en egen representant, det är Isabella Hagnell Westermark. Syftet med utredningen är att få en jämlik och välfungerande tolktjänst. Flera organisationer såsom HRF, FSDB med flera samarbetar och deltar i dialogen tillsammans med SDR. Åsa Henningsson berättar att organisationerna är överens i stora frågor kring tolktjänsten, men att det kan finnas skillnader mellan målgrupperna i organisationerna och därmed olika syn på saker i vissa mindre frågor. Det finns en förståelse för att olika målgrupper kan ha olika behov, men i de stora frågorna är man överens.

Åsa Henningsson berättar vidare att man arbetar för att få bort patient/vård-perspektivet kring tolktjänsten som finns idag. Den som bokar tolk ses som en patient trots att hen inte är sjuk. Man vill ha en nationell funktion för tolktjänsten som sköter samverkan mellan de olika regionerna. Nu finns det olikheter och olika regler mellan regionerna för den som bokar tolk. Det finns en diskussion om att en myndighet sköter en samverkan mellan regionerna i syfte att förhindra att reglerna, kompetenshöjningen och arbetssättet skiljer sig mellan regionerna. Nu kvarstår frågan om när en proposition kommer. SDR planerar en debattartikel gemensamt med de andra organisationerna. 


3. Så många distriksorganisationer deltar
12 distriktsorganisationer deltar i förbundsmötet:
Dalarna – Deltar
Gotland – Deltar
Norrbotten – Deltar
Skåne – Deltar
Stockholm – Deltar
Uppsala – Deltar
Värmland – Deltar
Västerbotten – Deltar
Västra Götaland – Deltar
Y-län – Deltar
Örebro – Deltar
Östergötland – Deltar

Det är omkring 35 deltagare totalt (inklusive SDR:s förbundsstyrelse och -kansli m.fl).

SDR:s förbundsordförande Åsa Henningsson inleder förbundsmötet.

2. Praktisk information
Alla deltagare får nu praktisk information om helgen och en presentationsrunda görs.
På plats finns ombud från olika delar av Sverige, representanter från anslutna organisationer, observatörer och styrelsemedlemmar samt kanslipersonal. Vi är omkring 35 deltagare på plats denna soliga dag i Leksand.


  1. Ordförande Åsa Henningsson öppnar förbundsmötet
    Åsa Henningsson har sagt några ord och sedan lämnat över scenen till Västanviks folkhögskolas rektor Carina Högberg.

God morgon! Jag heter Olivia och det är jag som under förbundsmötet ska rapportera i kortfattad form för Dövas Tidning. Du kan också följa livesändningen som SDR tillhandahåller på sin webbplats: https://sdr.org/nyheter/livesandning-fran-leksand/

Om du vill kontakta mig kan jag nås på min emailadress olivia.r.balkstam@dovastidning.se. Du kan också skriva i kommentarsfältet på @DövasTidnings facebook eller twitter så läser jag när jag har tid och möjlighet.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-06-18

Publicerad: 2023-06-17