2021-06-06

DT rapporterar från SDR:s kongress – dag 3

Joakim Hagelin Adebys teckenspråksversion av nationalsången.

I dag avslutas Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) digitala kongress. Den direktsänds på kongress.sdr.org. DT sammanfattar och uppdaterar löpande om vad som diskuteras och beslutas under kongressen. SDR kommer bland annat att avslöja vem som vunnit nationalsångtävlingen. Hålltiderna kan ses här.


11. Nationalsång på svenskt teckenspråk
I dag är det Sveriges nationaldag. Det finns, och har funnits, flera olika teckenspråksversioner av nationalsången. SDR vill ha en version som förhoppningsvis sedan kommer att bli etablerad och att många kommer att vilja följa den. Därför har förbundet utlyst en tävling. Den person som vunnit tävlingen är Joakim Hagelin Adeby (som i går blev vald till vice ordförande för SDR). Här kan ni se sången. 


10. Nu avslutas kongressen
SDR:s ordförande Åsa Henningsson håller avslutnings- och tacktal. Hon tar bland annat upp att kongressen är historisk i och med att den för första gången är digital och att vi tillsammans fortfarande ska jobba för att lyckas med visionen om ett hållbart samhälle som  medlemmarna kan verka och trivas i på sina villkor. SDR:s handlingsprogram 2022-2025 har rubriken Teckenspråk – en hållbar framtid.


9. Uttalande: Dövas kulturarv också en del av Sveriges kulturarv – dags för handling!
2021 års kongressuttalande handlar om dövas kulturarv. 


8. Här är personerna som sitter i SDR:s valberedning 
De här personerna har blivit invalda i SDR:s valberedning:

Sammankallande/ordförande: Curt Ljungberg
Ledamöter: Petra Eklund och Maria Sundholm
Ersättare: Johan S Wisser och Ragnar Veer


7. SDR rekommenderar höjd medlemsavgift
Den rekommenderade medlemsavgiften höjs något, föreslår SDR:s styrelse. Ombuden går på styrelsens linje. Här är de rekommenderade medlemsavgifterna (landets dövföreningar har rätt att själva bestämma vilka medlemsavgifter de ska ta ut):

Enskild medlem: 350 kronor/år (tidigare 300)
Barn/ungdom upp till 19 år: 200 kronor/år (tidigare 150 kronor)
Pensionär: 350 kronor/år (tidigare 300)
Förälder med barn upp till 19 år: 350 kronor/år (tidigare 300)
Föräldrar med barn upp till 19 år: 700 kronor/år (tidigare 600)
Stödmedlem: 200 kronor/år (tidigare 100)


6. Alla i styrelsen och valberedningen ska vara medlemmar hos SDR
När kongressen behandlar motion 40 röstar de för att det ska läggas till i stadgarna att alla i förbundsstyrelsen och valberedningen ska vara medlemmar i SDR. 


5. Kongress vart tredje eller fjärde år?
Stockholms Dövas Förening (SDF) yrkar (motion nummer 40*) att SDR:s kongress ska hållas vart tredje år istället för vart fjärde år. 

Utdrag ur SDF:s motivering

Gällande kongressperiod så anser vi att dagens samhälle utvecklas snabbt och viktiga arbetsområden förändras genom samhällsförändringar. Det är idag komplicerat att hitta kandidaterna till förbundsstyrelsen då majoriteten anser att det är en lång period på fyra år.

Utdrag ur förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser att kongressen bör hållas vart fjärde år för att kunna bedriva ett bra och gediget arbete. Vid kongressen 2002 i Örebro beslutades det att kongresserna från 2005 och framåt ska hållas vart fjärde år.

Kongressen röstar för att gå på förbundsstyrelsens linje. SDR:s kongress ska fortsättningsvis hållas vart fjärde år.

*motion 40 handlar inte bara om kongressperiod utan också om andra stadgeändringar


4. SDR ska synas bättre i sociala medier

Petra Eklund från Skåne Dövas Distriktsförbund och kongressordförande Alexandra Royal (ovan).

Malmö Dövas Förenings motion (nummer 38) SDR ska synas bättre i sociala medier behandlas i dag. Utdrag ur förbundsstyrelsens yttrande:

SDR har utvecklat sitt användande av sociala medier mycket på kort tid men förbundsstyrelsen uppfattar ändock ett önskemål att förbundet ska göra ännu mer. Sociala medier är en av flera informationskanaler som kan skapa de effekter och den synlighet som efterfrågas. Förbundets webbsidor och Dövas Tidning är också andra kanaler som tillsammans med sociala medier skapar effektivitet i vårt lobbyarbete – det ena utesluter inte det andra utan de kompletterar varandra. Arbetet kan dock fortsätta utvecklas och implementeras i vår verksamhet.

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad. Kongressen går med på det.


3. Hur har det gått med några av motionerna?
Motionerna är omfattande. DT försöker redogöra kortfattat för hur det har gått med några av motionerna.


2. Dövas Tidning fyller 130 år
Vi vill också passa på att tala om att DT fyller 130 år i dag! Läs mer här.


1. God morgon!
Nu är vi tillbaka. I dag går kongressen mot sitt slut. Hittills har 33 motioner behandlats. I dag fortsätter ombuden med de 12 sista motionerna (nr 34-45). Motionerna kan läsas och ses här. 


*DT:s Niclas Martinsson rapporterar så fort han kan. Därför kan eventuella fel förekomma. 

Uppdaterad: 2021-06-06

Publicerad: 2021-06-06