2023-07-12

DT rapporterar från dagens presskonferens

Joseph J. Murray på presskonferensen som hölls idag. FOTO: Olivia Renner Balkstam

Dövas Tidning är på plats på WFD-kongressen på Jeju i Sydkorea. Idag hölls en presskonferens för att svara på närvarande medias frågor. Den som svarade på frågorna var Joseph Murray, omvald president för WFD.

DT och andra journalister har ställt frågor om Förenade Arabemiraten som värdland för nästa världskongress 2027 och fått svar.

DT: Ni rekommenderade först Förenade Arabemiraten som värdland, men tog sedan tillbaka er rekommendation med anledning av att de gick stick i stäv med era värderingar.
Tog ni inte reda på det innan? Om nej, varför inte? Varför utredde ni inte eller tog upp även huruvida Norge och Nigeria lever upp till era värderingar?

Joseph J. Murray:

– Alla medlemsländer kunde anmäla intresse för att arrangera WFD:s nästa kongress. Till de länder som visade intresse skickade vi WFD:s handbok och riktlinjer med information om hur en kongress skulle gå till, och om WFD:s vision och arbete. Den innehöll även information om vilka teman som kunde tas upp under kongressen, till exempel utbildning, mänskliga rättigheter och HBTQI+-personer. De länder som vill arrangera WFD:s nästa kongress måste vara införstådda med WFD:s riktlinjer, säger han och fortsätter:

– Vi besökte de länder som ville arrangera WFD:s kongress; Nigeria (dock på distans), Norge och Förenade Arabemiraten. När vi besökte just Förenade Arabemiraten hade vi ett antal frågor till deras dövförbund. Vi hade två frågor om just HBTQI+-personer. Den ena frågan var om HBTQI+ var välkomna till deras land och tryggt kunde röra sig omkring i landet. De svarade ja på det och att det gällde alla besökare, oavsett om de var HBTQI+ eller inte.

Den andra frågan var om transpersoner riskerade att stöta på hinder när de reste in i landet med sina pass. De svarade nej på det.

När vi bedömde, utvärderade och poängsatte de tre länderna, var de rätt så jämna. Att vi valde att rekommendera Förenade Arabemiraten var att vi såg goda möjligheter för döva i arabregionen att ta del av kongressen. Det bor miljontals döva i arabregionen och i många av länderna i regionen diskrimineras och åsidosätts döva. Vi tänkte att kongressen skulle vara ett bra sätt för arabregionen att uppmärksamma och stärka dövas rättigheter, och även för världen i övrigt. Och att värdefulla kontakter skulle knytas på plats.

Under generalförsamlingen frågade en delegat om en HBTQI+-person kunde föreläsa om HBTQI+-teman. Svaret som gavs från Förenade Arabemiraten var luddigt. Vi i styrelsen ställde oss frågande till det då det svar som vi från början fick var annat.

Vi i WFD-styrelsen kom då fram till att vi inte kunde rekommendera Förenade Arabemiraten som värdland.

Men majoriteten av delegaterna röstade i två omgångar fram Förenade Arabemiraten som värdland. Vi i WFD-styrelsen respekterar generalförsamlingens beslut men både på grupp- och individnivå känns det inte bra.

Delegationen från Förenade Arabemiraten hade gett ett annat budskap innan och sedan ett helt annat budskap under generalförsamlingen. Vi blev inte glada över detta.

Vi kallade snabbt delegationen till ett möte och sade till dem att de måste klargöra om en HBTQI+-person kan föreläsa eller inte. De måste svara ja på det. WFD:s världskongress ska vara öppen för ALLA.

Vi väntar fortfarande på besked från Förenade Arabemiraten och kommer att uttala oss när vi har ny information. Vårt ställningstagande är mycket tydligt. Det är ingen diskussion om några grupper ska uteslutas från kongressen eller inte. Vi kan inte acceptera det!

Lisa Schuler från Tyskland: Om ni anser att era värderingar krockar och att de inte bör vara värdland, vad kommer nu att hända härnäst?

Joseph J. Murray:

– Vi har en pågående diskussion, men inga alternativa lösningar att presentera i nuläget.

DT: Ni säger att ni ställt frågor till alla potentiella värdländer om huruvida de kan garantera att de lever upp till de mänskliga rättigheterna och då fått svar. Har ni faktagranskat deras svar? Det är väl känt att Förenade Arabemiraten inte är ett säkert land för HBTQI-personer och som förtrycker kvinnor. Gjorde ni inga dubbelkontroller?

Joseph J. Murray:

– Vi som utvärderat ländernas svar gjorde det frivilligt i samarbete med de nationella dövförbunden (som ordinarie medlemmar i WFD). Det var de som ansvarade för att svara på våra frågor. Vi i WFD har ingen kapacitet att undersöka respektive lands finansiella situation och ha möten med ländernas respektive regering och så vidare. Istället får vi förlita oss på att den information som vi fått av länderna är riktig. Den information som vi fick av Förenade Arabemiraten under generalförsamlingen var ny, något vi inte blev glada över. Vi väntar nu på att kvarstående frågetecken ska klargöras.


NICLAS MARTINSSON & OLIVIA RENNER BALKSTAM

redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-07-12

Publicerad: 2023-07-12