2019-05-14

DT PLAY: Vilket är ditt favorittecken?

I dag är det Teckenspråkets dag. Dövas Tidning har därför frågat 20 personer på Järntorget och Mo Gård folkhögskola i Örebro vad de har för favorittecken. Glad Teckenspråksdag!

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-01-30

Publicerad: 2019-05-14