2015-09-23

DT PLAY: Vad vill du bli?

Under varje Internationella Dövvecka*, som återkommer en gång om året, lyfter World Federation of the Deaf (WFD) fram ett visst tema som de vill uppmärksamma särskilt. 

Årets tema är ”Med rätt till teckenspråk, så kan våra barn”
(”With sign language rights, our children can!”). 

Dövas Tidning tog fasta på temat för i år. Vad har våra ungdomar för drömmar inför framtiden? Vi gjorde ett besök på ungdomsgården Dukis i Stockholm.
Där träffade vi sju ungdomar som fick berätta vad de vill bli. 

Niclas Martinsson gjorde hela inslaget.

Inslaget är textat. 


FAKTA INTERNATIONELLA DÖVVECKAN

 * Internationella Dövveckan är ett initiativ av World Federation of the Deaf, WFD. Arrangemanget ägde rum för första gången 1958 i Rom, Italien. Sedan dess firas det årligen av döva i hela världen. Internationella Dövveckan sker sista veckan i september, vilket är samma månad som WFD:s första världskongress. Under veckan brukar det vara olika aktiviteter (demonstrationer, debatter, kampanjer, utställningar och möten). Då vänder man sig till alla intresserade, till exempel familjer, vänner, statliga myndigheter, teckenspråkstolkar och handikapporganisationer.
 
Varför firas Internationella Dövveckan?
  Under Internationella Dövveckan organiseras en globalt samordnad opinionsbildning för att öka medvetenheten om döva på individ-, gemenskap och regeringsnivå. Det handlar om att samla sig och visa en enighet i hela världen. International Week of the Deaf strävar efter att främja dövas rättigheter och lyfta fram specifika teman som förtjänar uppmärksamhet. I år är temat ”Med rätt till teckenspråk, så kan våra barn” (”With sign language rights, our children can!”).

 

Uppdaterad: 2015-09-23

Publicerad: 2015-09-23