2016-07-08

DT PLAY: Så tycker partierna om arbetslivstolkning

Arbetslivstolkning är ett välkänt och stort problem för yrkesverksamma tolkanvändare. Om en anställd behöver tolk för att kunna utföra sitt jobb så måste dennas arbetsgivare stå för tolkkostnaden. Därmed hindras döva och hörselskadade tolkanvändare i sin yrkesutövning och att göra karriär. Det finns också en risk att arbetsgivare inte vill anställa dem för att det blir för dyrt.
DT har mött åtta riksdagsledamöter från lika många partier i Almedalen. De har alla fått en och samma fråga: Vad tycker du om att arbetsgivaren står för tolkkostnaden?
Se vad de svarar.

Inslaget är på teckenspråk och tal.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


Dessvärre saknas ljud i intervjun med liberalen Bengt Eliasson. DT beklagar missen. Här är sammanfattningen av intervjun:
   Bengt Eliasson (L) anser att staten ska ta den största delen av kostnaden när det gäller arbetslivstolkning men att arbetsgivaren fortfarande ska vara skyldig att anpassa arbetsplatsen för sina anställda oavsett funktionsnedsättning. Dit hör bland annat teckenspråkstolkning.

Uppdaterad: 2021-06-29

Publicerad: 2016-07-08