2017-04-12

DT PLAY: Man måste inte vara atlet

Idrottsklubben Hephata kör cirkelträning varje måndag kväll.
Den har kommit att bli populär. DT kollar in den.
 
Inslaget är producerat av Florian Tirnovan, Dramaski.

Uppdaterad: 2017-04-12

Publicerad: 2017-04-12