2017-04-12

DT PLAY: Man måste inte vara atlet

Idrottsklubben Hephata kör cirkelträning varje måndag kväll. Den har kommit att bli populär. DT kollar in den.

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2017-04-12