2017-06-16

DT PLAY: Hur många SDR-kongresser har du varit med på?

DT frågar sex deltagare hur många SDR-kongresser de har varit med på. Se vad de svarar!

Uppdaterad: 2021-03-09

Publicerad: 2017-06-16