2022-12-16

DT PLAY: Föräldrar och experter om CODA-barns språkutveckling

Döva föräldrar som har hörande barn (CODA*) brottas med frågor och funderingar som “Vårt barn vill inte teckna vid matbordet, vad kan vi göra?”, “Hur kan vi utveckla vårt barns två- eller flerspråkighet?” och “Vad kan vi tänka på när vårt barn genomgår olika faser i sin språkutveckling?”. DT har träffat två olika familjer och pratat med två experter om CODA-barns språkutveckling. Dessutom ska SDR ta fram en digital föräldrahandbok för döva föräldrar som har hörande barn.

*CODA – Child of Deaf Adult (barn till döva föräldrar)

Inslaget är producerat av Teckenbro.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-02-12

Publicerad: 2022-12-16