2015-09-24

DT PLAY: DT bedriver teckenspråksskola på stan

Tredje och sista inslaget för denna vecka, som är Internationella Dövveckan och som pågår fram till söndag. Denna gång försöker vi bedriva teckenspråksskola ute på stan, där vi träffat nyfikna människor som tecknar något tecken eller mening de alltid velat lära sig på teckenspråk. Det lärde vi dem. Se hur det gick. Inslaget är textat. I Sverige går årets Dövas Dag i helgen, denna gång i Leksand. Vi är givetvis på plats. 

TOMAS LAGERGREN & MOA GÄRDENFORS
redaktionen@dovastidning.se


FAKTA INTERNATIONELLA DÖVVECKAN

* Internationella Dövveckan är ett initiativ av World Federation of the Deaf, WFD. Arrangemanget ägde rum för första gången 1958 i Rom, Italien. Sedan dess firas det årligen av döva i hela världen. Internationella Dövveckan sker sista veckan i september, vilket är samma månad som WFD:s första världskongress. Under veckan brukar det vara olika aktiviteter (demonstrationer, debatter, kampanjer, utställningar och möten). Då vänder man sig till alla intresserade, till exempel familjer, vänner, statliga myndigheter, teckenspråkstolkar och handikapporganisationer.

Varför firas Internationella Dövveckan?
Under Internationella Dövveckan organiseras en globalt samordnad opinionsbildning för att öka medvetenheten om döva på individ-, gemenskap och regeringsnivå. Det handlar om att samla sig och visa en enighet i hela världen. International Week of the Deaf strävar efter att främja dövas rättigheter och lyfta fram specifika teman som förtjänar uppmärksamhet. I år är temat ”Med rätt till teckenspråk, så kan våra barn” (”With sign language rights, our children can!”).

 

Uppdaterad: 2021-05-10

Publicerad: 2015-09-24