2017-02-24

DT PLAY: Även din värld krymper

Här är Filip Burmans krönika “Även din värld krymper” på både teckenspråk och svenska. 
Den finns också att läsa i Dövas Tidning nummer 1 som nyligen kommit ut. 

Till den läkare som tog emot min tvååriga systerson Frej och min syster Paulina. Du frågade om Frej ska ha CI och hans mamma svarade nej. Då ifrågasatte du detta beslut och informerade om att runt 90 procent av alla döva barn opereras idag. Sedan sa du: ”Det innebär att i framtiden kommer dövvärlden att minska.” Var det att ge ett välmenande råd i en utveckling som verkar vara ostoppbar? Det har varit flera föräldrars främsta skäl att operera sina barn, inte för att dövvärlden i sig skulle vara otillräcklig men just för att det verkar som om det kommer bli färre och färre döva i framtiden. ”Jag vill inte att mitt barn ska bli ensamt”. Men nu kom detta välmenande råd inte från en orolig släkting, utan från dig som faktiskt aktivt bidrar till det som du själv påstår – ”i framtiden kommer dövvärlden att minska.” Det handlar inte om att du inte kan göra någonting åt det. Det handlar om att du har gjort ett val utifrån din övertygelse.

Du vill erbjuda någonting bättre än dövvärlden. Varför tror du att döva barn får ett bättre liv som hörande och talande än som döv i dövvärlden? För att det blir så mycket lättare att klara sig i ett samhälle där nästan alla kan höra och tala? Om du tycker det är en utmärkt strategi borde den svenska staten även erbjuda alla andra denna möjlighet, eller hur? Att lösa samhällsproblemen genom att anpassa allt till majoriteten. Alla med utländska namn borde byta till ett svenskt för det har visat sig vara framgångsrikt för företagare och telefonförsäljare i Sverige. Eller om vi ska gå lika långt som man gör med döva barn och erbjuda kirurgiska ingrepp. Till exempel kan det svenska sjukvårdssystemet bekosta operationer så att svarta människor blir vita, så slipper de alla problem som de får dras med på grund av sin hudfärg…

Det finns mönster som upprepar sig om och om igen genom historien när majoriteter eller personer i maktpositioner agerar på minoriteters bekostnad. Ett drag är att man drivs av en sådan stark tro på vad som är mänsklighetens bästa att man är beredd att göra ingrepp på andra som är annorlunda än man själv. Ett annat drag är att man inte är intresserad av att lyssna på den grupp man vill förändra eller rädda. Jag frågade Frejs mamma om du någon gång under ert samtal frågade om Frejs hälsa eller uppväxt, eller någonting annat som kunde antyda att han har en sämre livskvalité än hörande barn. Noll.

Har du någonsin frågat oss om vad vi tror är bäst för oss?
Jag har många gånger sett hörande personer rynka på ögonbrynen när de hör döva skratta, för det låter inte som ett vanligt skratt. När en hörande växer upp så justerar hon omedvetet sitt skratt genom att höra hur andra skrattar, för att passa in i omgivningen. Det döva skrattet har inte genomgått denna process. Om du lyssnar noga när du hör en döv skratta så får du höra ett okomprimerat, ärligt och så fylligt skratt. Så är det med dövvärlden, den är annorlunda än den hörandes men så full av liv.

Du säger att dövvärlden minskar. Ja, det är flera världar som krymper idag på grund av inreseförbud och hårdare gränskontroller. Likriktningen har den förmågan när vi slutar bejaka och hylla mångfalden. Så även din värld krymper, varje gång du sätter skalpellen bakom ett dövt barns öra.

FILIP BURMAN
som vill betona att han inte är emot CI utan själva attityderna och vill lyfta fram att ett liv som döv utan hörselhjälpmedel är ett fullvärdigt liv.

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2017-02-24