2018-03-06

DT möter Helga Stevens och Adam Kosa

||

2014 skedde ett historiskt ögonblick. Två döva blev invalda i EU-parlamentet. Ungraren Adam Kosa, som tidigare suttit i kammaren, fick nu sällskap av belgaren Helga Stevens. Dövas Tidning fick en pratstund med dem i Bryssel om hur de trivs i hetluften.  

pdfDT möter Helga Stevens och Adam Kosa

(Artikeln om politikerna har tidigare varit publicerad i papperstidningen Dövas Tidning nummer 1 2018.)


Year 2014, a historic moment took place. Two deaf were elected into the European Parliament. The Hungarian Adam Kosa, formerly in the Chamber, was now joined by the Belgian Helga Stevens. The Swedish Deaf Magazine (SDM) caught them in Brussels and had a talk about how they enjoy the political buzz.

pdfSDM meets Helga Stevens and Adam Kosa

(The article about the politicians has previously been published in the Swedish Deaf Magazine issue 1/2018.)

Uppdaterad: 2021-03-08

Publicerad: 2018-03-06