2021-05-06

DT förtydligar angående riksdagens beslut 1981

I senaste numret av Dövas Tidning (DT nummer 2 2021) skrev vi följande: ”Den 14 maj är det 40 år sedan riksdagen officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk och beslöt att vi skulle få en tvåspråkig undervisning – svenskt teckenspråk och svenska – i specialskolan”. DT önskar förtydliga: riksdagen beslöt i och för sig inte att vi skulle få en tvåspråkig undervisning i specialskolan. Det riktiga var att riksdagens beslut och erkännande ledde till en förändring av undervisningen för döva i specialskolan. Det var att den skulle vara tvåspråkig. 1983 togs en ny läroplan* fram för specialskolan i vilken svenskt teckenspråk nämndes som undervisningsspråk och det också blev ett skolämne.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se


*läroplanen löd Läroplan för specialskolan: kompletterande föreskrifter till Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980)

Uppdaterad: 2022-06-02

Publicerad: 2021-05-06