2018-04-13

Uppemot 300 personer deltog i tolkdemonstrationen

||

I eftermiddag demonstrerade döva från hela landet i Stockholm. De protesterade mot hur tolktjänsten i Sverige fungerar. Ungefär 200-300 personer var på plats.
– Det blev lyckat, säger Josefin Bark, en av initiativtagarna till Dövas Tidning.

Initiativtagarna Josefin Bark, Hedvig Ledung, Isabel Engwall, Rebecca Jonsson och Johanna Carlsson har fått nog av hur tolktjänsten fungerar i Sverige. Därför bestämde de sig för att arrangera en demonstration i Stockholm i dag den 13 april. De kräver att en nationell tolktjänst snarast inrättas med en enda ingång för samtliga tolkbeställningar, så att tolktjänsten blir likvärdig i hela landet.

Nu är det för olika förutsättningar beroende på var tolkanvändare bor i Sverige. Ett exempel är att landets tolkcentraler gör olika bedömningar vad som ingår i begreppet vardagstolkning.

Demonstrationen inleddes på Norrmalmstorg med tal av olika organisationsföreträdare, politiker och privatpersoner – till exempel SDR:s generalsekreterare Isabella Hagnell, Unga Hörselskadades ordförande Jonathan Elebjörk Wahlström och Jan Lindholm, riksdagsledamot (MP).
SVT Nyhetstecken har gjort en omfattande bevakning av demonstrationen och publicerat flera av talen på sin hemsida.

Efter tal var det ett demonstrationståg från Norrmalmstorg till Mynttorget i Gamla stan, nära riksdagshuset. Uppskattningsvis 200-300 personer deltog, enligt SVT Nyhetstecken. Många hade rest från andra platser än Stockholm.

Isabel Engwall och Rebecca Jonsson, två av initiativtagarna, säger till DT att de dock önskar att fler hade kommit och deltagit.

– Det finns ju betydligt fler tolkanvändare än 300, säger Isabel Engwall.
– Om en person exempelvis tänker att hen struntar i att delta i demonstrationen för att hen tycker att hens landsting har en välfungerande tolktjänst, så är det ändå viktigt att hen visar solidaritet och stöd för andra tolkanvändare, som har en sämre fungerande tolktjänst i sina landsting, genom att delta i demonstrationen, säger Rebecca Jonsson.
– Ja, ett exempel är att Josefin Bark bor på Gotland som har en undermålig tolktjänst! säger Isabel Engwall och tittar på Josefin Bark, som blivit intervjuad av DN om demonstrationen och om sin tolksituation på Gotland.
Samtidigt säger Isabel Engwall att det är glädjande att cirka 1 600 personer skrivit under den här namninsamlingen.

Tre av initiativtagarna säger till DT att nästa steg blir att kalla till möte med politiker från socialutskottet i riksdagen och från socialdepartementet, förhoppningsvis i juni. Då ska det ske i dialog med andra organisationer också.

– Vårt arbete slutar inte nu utan fortsätter, säger Josefin Bark.
– Om vi ser att det återigen rinner ut i sanden – tolkfrågan har ju länge varit olöst – så måste vi förmodligen ordna en ny demonstration. Då hoppas vi på många fler deltagare och brett stöd av olika organisationer och lokala föreningar! säger Isabel Engwall.

I stort sett är de nöjda med dagens demonstration och så har de haft tur med vädret.

– Det var fint att se att barnen stod längst fram och höll i banderollen i demonstrationståget, säger Isabel Engwall leende.

På banderollen står det ”Nationell tolktjänst – sluta diskriminera efter hörselförmåga!”.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


MER I TOLKFRÅGAN

SVT Nyhetsteckens bevakning av demonstrationen

SDR:s debattartikel på dn.se om arbetslivstolkning

Initiativtagarnas sida på Facebook

DTW Tolkdemonstration hund

Även hunden deltog i demonstrationen. FOTO: MATILDA BERGMAN/DRAMASKI

Uppdaterad: 2021-03-08

Publicerad: 2018-04-13