2015-09-18

DT firar Internationella Dövveckan

||

Gör det du också.

Den här veckan är det Internationella Dövveckan (International Week of the Deaf). DT firar genom att bjuda på överraskningar i morgon-fredag.
Här berättar vi kort om vad det är för vecka.

Vad är Internationella Dövveckan?
Internationella Dövveckan är ett initiativ av World Federation of the Deaf, WFD. Arrangemanget ägde rum för första gången 1958 i Rom, Italien. Sedan dess firas det årligen av döva i hela världen. Internationella Dövveckan sker sista veckan i september, vilket är samma månad som WFD:s första världskongress. Under veckan brukar det vara olika aktiviteter (demonstrationer, debatter, kampanjer, utställningar och möten). Då vänder man sig till alla intresserade, till exempel familjer, vänner, statliga myndigheter, teckenspråkstolkar och handikapporganisationer.

Varför firas Internationella Dövveckan?
Under Internationella Dövveckan organiseras en globalt samordnad opinionsbildning för att öka medvetenheten om döva på individ-, gemenskap och regeringsnivå. Det handlar om att samla sig och visa en enighet i hela världen. International Week of the Deaf strävar efter att främja dövas rättigheter och lyfta fram specifika teman som förtjänar uppmärksamhet. I år är temat ”Med rätt till teckenspråk, så kan våra barn” (”With sign language rights, our children can!”).

Hur firar Dövas Tidning Internationella Dövveckan?
Vi kommer att bjuda på artiklar och webb-tv-klipp på dovastidning.se och på vår Facebook-sida. Håll utkik!

Så kan du uppmärksamma Internationella Dövveckan
Om du har Facebook och/eller Twitter kan du fästa en så kallad picbadge på din profilbild. Här kan du hämta symbolen. Och du kan använda hashtaggen #IWD2015 på både Facebook och Twitter.

SDR firar också Internationella Dövveckan på sin Facebook-sida.

WFD förklarar vad International Week of the Deaf är för någonting på internationella tecken – se här.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-09-18