2011-08-31

Dövas museum i Helsingfors stänger

Eftersom det finska dövförbundet har ekonomiska problem, har de tvingats stänga Dövas museum i Helsingfors. Förbundsmedlemmar hade en protestdemonstration i juni, skriver YLE (Finlands motsvarighet till SVT). Det finska dövförbundet letar efter någon som vill driva eller köpa museet. 
Förbundet vill även att museet ska slås ihop med något annat, större museum så att det kan fortsätta leva vidare. Museet öppnades för första gången för allmänheten 1915 och har bland annat samlingar från den första dövskolan i Finland, startad av Carl Oscar Malm 1846 och belägen i Borgå.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2011-08-31