2023-09-28

Dövas Kulturarvscentrum blir verklighet

Therese Rollvén, projekt- och ekonomikoordinator, och Julia Kankkonen, generalsekreterare, är två av de som arbetat för att förverkliga projektet.

Imorse gick Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) i ett pressmeddelande ut med informationen om att Arvsfonden beviljat 10,7 miljoner till det treåriga projektet Dövas Kulturarvscentrum. SDR ska tillsammans med Västanviks folkhögskola och föreningen Pär Aron Borgs Vänner ta fram ett centrum för dövas kulturarv. DT har ställt frågor till två av de som arbetat för att förverkliga projektet; Julia Kankkonen, generalsekreterare, och Therese Rollvén, projekt- och ekonomikoordinator, på SDR.

Hur känns det?
– Äntligen, utbrister både Julia Kankkonen och Therese Rollvén.
– Det har varit en lång process. Många har drömt om detta och nu är vi här, säger Julia Kankkonen.
– Det har onekligen varit en lång process, och vi har aldrig gett upp, inflikar Therese Rollvén. Kärnan i detta är att vi har trott på detta hela tiden. När vi har stött på patrull har vi fortsatt kämpa.
– Anledningen till att vi aldrig gett upp är för att vi tycker att det är en självklarhet att till exempel kunna få gå in på ett museum där dövas kulturarv står i centrum, att jag som döv får möta min egen kulturs historia, säger Julia Kankkonen. Det är inte självklart idag.

Vad handlar projektet om?
– Projektets syfte är att etablera både ett fysiskt museum och ett digitalt museum, berättar Julia Kankkonen. Vi vill också samla och förvara kulturellt viktiga föremål, samt ta fram en databas.
– Det handlar också om att samarbeta med ett flertal museer, dels handlar det om arkiv och dels om ett kunskapsutbyte, tillägger Therese Rollvén. Detta för att säkra ett framtida museum.
– En viktig del av projektet är också att lyfta dövas historia som en del av Sveriges historia, säger Julia Kankkonen. Det finns också en intressepolitisk aspekt i detta projekt.

Varför är det viktigt med ett Dövas kulturarvscentrum?
– Det finns ibland material kopplat till dövas kulturarv på andra museer runtom i landet, säger Julia Kankkonen. Vi har försökt hitta nyckeln till vad som utmärker ett museum om dövas kulturarv, och naturligtvis är det bland annat att få information och guidning på teckenspråk. Nu kan vi utveckla ett museum som erbjuder detta och material samlat på en plats. Liknande museer finns i de andra nordiska länderna och man har liknande projekt på gång i övriga Europa, och nu kommer turen äntligen till Sverige. Det känns fantastiskt.
– Dövas kulturarv är vår historia och vår kultur, men var får jag tillgång till kunskapen om den? Den informationen finns nästan inte idag, den är utspridd, säger Therese Rollvén.
– Många dövföreningar har samlingar av dövhistoriska föremål hos sig, det finns ingen gemensam plats och vi vet inte vad exakt som finns, berättar Julia Kankkonen. Detta vet vi och med kartläggningen som vi gjorde i vår förstudie 2020 och 2021. Detta behöver samlas och visas upp.

Hur startade idén?
– Det finns inget givet svar, den har nog funnits väldigt länge, säger Therese Rollvén.
– Drömmen har nog alltid funnits, säger Julia Kankkonen. Den har funnits hos många, även hos ideella. Förbundets arbete med detta startade för omkring tio år sedan, man har haft dialoger och idéprocesser som har lett hit.
– Man har försökt hitta olika sätt och utröna olika vägar kring hur detta ska bli verklighet, och nu har vi lyckats, tillägger Therese Rollvén.
– Själva processen med ansökan till Arvsfonden har tagit ungefär två år, förtydligar Julia Kankkonen.

Vad hoppas ni att projektet ska ge för effekter?
– Vi hoppas att projektet ska ge en känsla av styrka och empowerment, en bekräftelse på att dövas historia finns, betonar Julia Kankkonen. Att som döv känna att min historia och kultur finns, även de beståndsdelar som ingen har pratat om. Det blir ett erkännande av dövas historia och kultur. Det är så viktigt.
– Och det kan föras vidare till nya generationer, tillägger Therese Rollvén. Det kommer att finnas kvar för nya generationer att ta del av.
– Det är en dröm att få ett dövas museum, och där är vi nu, säger Julia Kankkonen. Det är här resan börjar och vilka vägar som kan komma att tas, och vilka effekter det kan ge återstår att se.
– Precis, här börjar resan där allting byggs upp, och det är en spännande resa vi har framför oss, avslutar Therese Rollvén.

Här hittar du pressmeddelandet!

 

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-09-29

Publicerad: 2023-09-28