2015-07-28

Dövas flagga presenteras 2019

||

Den heta frågan har till sist fått en lösning.

Dövas flagga har varit en het fråga i flera år. Nu har WFD:s generalförsamling till slut bestämt att ett färdigt flaggförslag kommer att presenteras om fyra år. SDR som motionerat i frågan gläds åt beslutet.

Tre nationella dövorganisationer – Frankrike, Nepal och Sverige – har lämnat motioner om dövas flagga till WFD:s generalförsamling i Istanbul. Nepals motion ogiltigförklarades dock på grund av att den hade endast en underskrift, kravet var två.
Det franska dövförbundet hade ett färdigt flaggförslag. Däremot hade det svenska förbundet, SDR, inte någon konkret skiss utan ville endast starta processen på nytt. Redan 2011 presenterade SDR ett färdigt förslag på WFD:s generalförsamling i Durban, Sydafrika. Då beslöts att SDR skulle fråga WFD:s ordinarie medlemmar, nationella dövförbund, i världen efter generalförsamlingen om de stödde förslaget eller inte. Få svarade. Därmed beslöt WFD:s styrelse att inte gå vidare i frågan.
En stor majoritet av WFD:s ordinarie medlemmar röstade i dag ja till Sveriges förslag. Därmed föll Frankrikes.
– Vi är glada över att vi ska ha en flagga. Det blir spännande att se vilket utseende den kommer att ha, säger Hanna Sejlitz, SDR:s ordförande.

Eftersom Frankrike, Nepal och Sverige har motionerat i frågan föreslog WFD:s styrelse att dessa länder skulle bilda en arbetsgrupp och ta fram ett färdigt flaggförslag fram till WFD:s nästa generalförsamling i Paris 2019. SDR ställde sig positivt till förslaget och sa att arbetsgruppen kunde utökas med två länder.
– Det känns bra att de länder som är intresserade av frågan är med i arbetsgruppen och att ett-två länder kan tillkomma. Detta för att det ska bli en bra process fram till 2019. Vi hoppas att det här gör att de (reds anm: WFD:s ordinarie medlemmar) kommer att känna sig tillfreds med förslaget, säger Hanna Sejlitz.

 

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-07-28