2022-09-23

Dövas Dag – en kostnadsfråga?

Är Dövas Dag en kostnadsfråga? FOTO: Canva

Hur mycket får en Dövas Dag-upplevelse egentligen kosta? I samband med årets Dövas Dag i Uppsala har kritiska röster höjts som menar att Dövas Dag kostar alldeles för mycket. Om man till exempel vill gå på utställningen, där föreläsningar och workshops ingår, kostar det 695 kr. Vill man exempelvis gå på eftersläppet efter galamiddagen kostar det 250 kr. Priserna gäller för en vuxen person som bokar den 23 september. Vad innebär det om inte alla har råd att delta i Dövas Dag? 

Dövas Tidning har fått chansen att fråga Henrik Östman, vice ordförande för Uppsala Läns Dövas Förening, om varför det kostar som det gör:
– Detta är något vi har diskuterat internt i arbetsgruppen. Vi har haft stora kostnader och inte lika lång tid som man vanligtvis får på sig att planera. I vanliga fall har man två år på sig och kan planera i god tid, men vi fick mindre än ett år på oss. Detta innebar också att vi fick vänta på svar från fonder. Många lokaler var också redan bokade så vi fick leta, och till slut ändra helg. Det blev inte så billigt med lokal till slut. Vi bestämde oss för att släppa biljetterna lite billigare, och höja sedan närmare Dövas Dag. Vår förhoppning var då att många skulle välja att köpa biljetter extra tidigt, så att vi skulle kunna avgöra om det var möjligt att genomföra Dövas Dag eller inte. Vi ville absolut inte ställa in det, och tyvärr fick vi ha högre priser då. Många valde också att vänta med att köpa biljett och då blir det ju dyrare.

Vi har sett att det har funnits diskussioner, dock har de inte lyfts till arbetsgruppen så vi har inte haft möjlighet att svara. Det verkar vara lite blandat, vissa tycker att priserna är okej och andra inte. Men vi förstår verkligen att priserna är höga och vi önskar verkligen att vi kunde ha ett annat pris. När det närmade sig Dövas Dag och vi såg att ekonomin skulle gå ihop så kom det förslag som att vi skulle kunna erbjuda halva priset nu, men det hade inte varit schysst mot de som redan köpt biljett.

Vi valde det priset vi gjorde för att kunna genomföra Dövas Dag. Det finns vissa saker vi inser i efterhand att vi kanske skulle gjort annorlunda, till exempel hade det nog varit bra att separera priset för utställningen och föreläsningarna så att man skulle kunna välja vilken av dem man vill gå på, eller om man vill gå på båda.  

Så här säger Sveriges Dövas Riksförbund, genom generalsekreterare Julia Kankkonen och kommunikatör Jenny Ek:
Äntligen kan Dövas Dag arrangeras fysiskt efter två pandemiår och det är tack vare Uppsala Läns Dövas Förening. Vi är glada över att de fysiska träffarna återupptas eftersom Dövas Dag är en viktig mötesplats för döva i Sverige. 

Vi vet att det finns olika ekonomiska förutsättningar för döva runt om i Sverige att kunna resa och delta på Dövas Dag. Det är också en utmaning som arrangör att planera och genomföra en sådant stort evenemang och med det följer också en ekonomisk aspekt och ett ekonomiskt ansvar. Det ska också vara ekonomiskt hållbart för föreningar att ta sig an värdskap för Dövas Dag och där har våra föreningar olika resurser, beroende på sponsorer, ortens utbud av lokaler, hotell och så vidare.   

SDR har sedan en tid tillbaka tillsammans med ett antal föreningar arbetat med att ta fram en handbok för arrangörer kring Dövas Dag där vi kommer att samla erfarenheter från tidigare arrangörer och tips till kommande. Handboken kommer även att ta upp råd och förslag kring den ekonomiska delen. Den kommer att förankras hos samtliga våra föreningar när den är färdig. 

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-09-29

Publicerad: 2022-09-23