2016-05-25

Döva tolkar och översättare äntligen klara med sin utbildning

SDR hade en ettårig pilotutbildning för döva tolkar och översättare. Det sista kurstillfället ägde rum i Leksand i lördags. Sedan blev de äntligen klara med sin utbildning. De skrev historia – någon sådan utbildning hade nämligen inte funnits i Sverige tidigare. 
  DT har träffat 19 av tolkarna och översättarna.


DT PLAY: 10 döva tolkar berättar varför de sökte till tolkutbildningen.


9 döva översättare om varför de sökte till översättarutbildningen:

DTW Mimmi Granat
Mimmi Granat:

– Det är för att jag vill utvecklas som översättare, få bättre verktyg och ta del av mina kurskamraters erfarenheter och kunskaper. Inte bara det, vi ska också dela med oss av varandras erfarenheter och kunskaper. Jag är väldigt glad och tacksam för att jag har fått gå den här utbildningen. Den har fått mig att bli säkrare i mitt arbete som översättare. Teckenspråk är ett fantastiskt språk. Utbildningen har sett till att sätta teckenspråket i främsta rummet och att vi inte ska följa svenskan för mycket. Jag tror att en revolution är att vänta när det gäller översättningsarbete. Det är att vi som jobbar som översättare vågar mera och visar att det är så här teckenspråket ska se ut.

DTW Niclas Björkstrand
Niclas Björkstrand:

– Jag är en gammal räv och har jobbat som översättare i många år. Men jag har inte något papper där det står att jag är utbildad översättare. Jag har eget företag. Det känns bra att gå en utbildning och få ett utbildningsintyg. Så jag har inte bara lång erfarenhet utan också utbildning. Det är något som gör mitt företag mer attraktivt. En av mina anställda och jag har nu slutfört översättarutbildningen. Vi har fått lära oss mycket ”mellan raderna”. Jag är glad över att ha fått gå utbildningen trots att jag redan vet ganska mycket när det gäller översättning. Vi har nu blivit en stor grupp färdigutbildade översättare. Nu är vi tio personer. Det känns skönt för mig att vi nu är fler. När jag började fanns det inte så många översättare att diskutera med. Så det är roligt att kunna diskutera översättning med flera personer. Det behövs.

DTW Maria Sandin
Maria Sandin:

– Det är för att jag vill fördjupa mig och utvecklas som översättare. När jag började jobba som översättare för fem år sedan så var jag helt grön och började från noll. Jag blev upplärd. Det var genom att läsa och översätta många olika texter och att få språkstöd. Alltså fick jag sätta mig och lyssna på en kollega som visade hur hen hade gjort med sitt översättningsarbete. Jag jämförde min översättning med hens. Allt detta var fantastiskt. Men frågan var om jag under alla dessa fem år gjorde rätt. Vi hade inga fakta som visade om det var rätt eller fel. Jo, vårt utförda översättningsarbete var av god kvalitet men det kanske inte riktigt räckte. Tidigare fanns det ingen utbildning i översättning. Så när chansen kom tog jag den och sökte till utbildningen. Den gav mig otroligt mycket. Jag fick utvecklas mycket under den tiden, bekräftelse på mitt arbete och fler verktyg.

DTW Ingela Jacobsson
Ingela Jacobsson:

– Jag sökte till utbildningen då jag redan jobbat en del som översättare och aktör under några år. Jag kände att jag behövde stanna upp och få en ordentlig grund att stå på för att kunna utvecklas vidare i arbetet. Jag saknade bland annat verktyg som jag kan använda under översättningsarbetet. Det har jag fått nu.

DTW Christoffer Hellöre
Christoffer Hellöre:

– Jag brinner för teckenspråket och älskar att diskutera hur det ska framföras och översättas på olika sätt, från svenska eller något annat språk. På grund av min bakgrund som tv-fotograf och andra liknande yrken är min styrka att stå bakom kameran och kolla de yttre faktorerna (reds anm: till exempel hur berättaren framför sitt teckenspråk framför kameran). Jag står inte så gärna framför kameran. Innan jag började utbildningen kände jag att jag saknade verktyg och konkreta arbetssätt för att kunna utveckla och främja berättarnas teckenspråk och visa hur underbart teckenspråket är. Därför sökte jag till utbildningen och den levde upp till mina förväntningar.

DTW Casper Lund
Casper Lund:

– Jag sökte för att förstå processen bakom ett översättningsarbete. Förstå skillnaden mellan tolkning och översättning. Sätta ord på olika delar av en översättningsprocess. Förstå och diskutera med de andra deltagarna vilka gränser vi har gällande att översätta en text. Hur stor frihet har vi när vi översätter? Vilket ansvar har vi som översätter för innehållet i texten? Hur kan detta arbete utvecklas? De svaren jag fått genom utbildningen och samarbetet med de andra översättarna – har lett till nya frågor och tankar som jag nu ska arbeta vidare med. Bland annat skulle det vara intressant att kunna översätta direkt från engelsk text till svenskt teckenspråk.

DTW Åsa Gustavsson
Åsa Gustavsson:

– Att översätta från svenska till teckenspråk har alltid varit en stor utmaning för mig. I mina arbeten med skolelever och föreningslivet m.m. har min vilja att översätta på bästa möjliga sätt till teckenspråk alltid varit stor. Ibland lyckades jag, ibland inte. När jag lyckades så fick jag en kick. Jag ville gå denna utbildning för att få många olika verktyg till olika former av översättning, få språkkunskaper och vara medveten om översättarens roll. På många hemsidor är teckenspråket starkt påverkat av det svenska språket. Jag vill komma närmare målet att teckenspråket på dessa hemsidor ska vara på teckenspråkets villkor och följa dess struktur. Det är en stor och tuff utmaning men inget är omöjligt!

DTW Julia Kankkonen
Julia Kankkonen:

– Jag arbetar mycket med aktörer. Min roll är oftast som bisittare, det vill säga jag kollar hur språket ser ut i rutan och om innehållet överensstämmer med texten. Ofta blir det en diskussion om själva ord- och teckenvalen och då börjar man tänka på hur man kan ge redskap så att teckenspråket blir mer ”flott” i rutan. Därför tycker jag att utbildningen passar mig och min roll som bisittare. Jag ångrade inte att jag sökte för jag fick så mycket inspiration och det blev många nyttiga diskussioner om hur vi tillsammans kan jobba med att översätta från svenska till teckenspråk. Det finns många små detaljer som kan dyka upp på vägen och som man ska tänka på. Det slutar inte med utbildningen utan en ny epok har börjat!

DTW Alexia Lefebvre
Alexia Lefebvre:

– Jag sökte för att kunna få bevis på vad jag lärt mig under mina 25 år som översättare. Jag tänkte också att här kunde jag få chans att veta mer om översättningsarbete, ha erfarenhetsutbyten och bli sedd som yrkesutövare. Nu när ett år har gått förstår jag att jag har fått lära mig mer än väntat och att bli ”avkoloniserad” från svenskan i mitt översättningsarbete. Jag har också fått mer mod, vågar tro mer på mig själv och att erkänna mina svagheter. Jag vill tro att det är det som kan ge mig styrka att våga bli en ännu bättre översättare. Och den kärlek som jag har till teckenspråket och dess struktur som verkligen skiljer sig från svenskans kommer jag att fortsätta värna om, tack vare de verktyg och det mod som jag fått!

Alla bilder är tagna av Henryk Zwolinski på Ning AB. 

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

 

Uppdaterad: 2021-06-29

Publicerad: 2016-05-25