2015-08-24

97-åriga Anna får rätt mot Skurup kommun

Får flytta till särskilt boende.

Döva 97-åriga Anna Edenås, hemmahörande i Skurups kommun, kände att hennes hälsa inte är som den varit, bland annat hade synen försämrats så till den grad att hon har svårt att kommunicera med hemtjänsten och hon kände sig isolerad. Därför ville hon flytta till ett särskilt boende i Malmö, Lindängelund, där det finns personal som kan teckenspråk 24 timmar om dygnet. Lindängelund har dessutom en plats ledig. Men Skurup kommun har nekat henne plats där två gånger om. De ansåg att hennes behov var fullt tillgodosedda. Kommunen hade bland annat ordnat med hemtjänst tre gånger om dagen och trygghetslarm, samt kontaktperson.

Hon överklagade kommunens beslut och ärendet gick upp i förvaltningsrätten i Malmö. Nu har dom fallit – rätten ger henne rätt. De konstaterar i sin dom att Anna Edenås lever ensam och isolerad, att hon inte får språklig och social stimulans på sitt eget språk, och att hennes vardag därmed blivit starkt begränsad. 
För att hon ska ha en skälig levnadsnivå har Edenås ett behov av att vistas i en teckenspråkig boendemiljö där hon ges möjlighet att bryta sin isolering och få uppleva trygghet, social stimulans och gemenskap med andra döva, enligt Förvaltningsrätten.
   – Vi ser fram emot ett positivt besked, men vi tar inte ut någon seger i förskott, säger dottern Christina Edenås till Skånska Dagbladet.

Men om det blir just Lindängelund i Malmö som blir Anna Edenås nya hem är ännu oklart. Det är upp till kommunen att besluta – så länge hennes behov tillgodoses, menar rätten.

   – Ärendet kommer att tas upp på myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg på tisdag nästa vecka, säger Jessica Möller (S), ordförande för individ- och omsorgsberedningen, efter ett möte i går om domen som kom förra veckan, till Skånska Dagbladet.

Uppdaterad: 2015-08-24

Publicerad: 2015-08-24