2014-06-25

Diskrimineringslagen klubbades igenom

||

SDR:s ordförande Hanna Sejlitz om beslutet: “Det är svårt att fira”.

Från och med 1 januari nästa år kommer bristande tillgänglighet att anses som diskriminering. Det har riksdagen beslutat. Funktionshinderrörelsen är besviken då en rad undantag finns i diskrimineringslagen.

Funktionshinderrörelsen hade länge väntat på ett lagförslag om att bristande tillgänglighet skulle klassas som diskriminering och inrymmas i diskrimineringslagen. I våras kom lagförslaget. Rörelsen jublade inte direkt utan ansåg att förslaget var tandlöst eftersom alltför stora undantag fanns. Det var att förbudet mot diskriminering inte gällde privatpersoner och företag som hade färre än tio anställda och som sålde tjänster och varor, och vårdinrättningar med mindre än tio medarbeare. För att ta några exempel på vad det kunde innebära i praktiken: hela 92 procent av företagen inom handel, 89 procent inom hotell och restaurang och 99 procent inom kultur skulle inte påverkas av diskriminerinsförbudet. Alltså kunde till exempel små mysiga fik “ha rätt” att utesluta personer med funktionsnedsättning.

SDR:s ordförande, Hanna Sejlitz, sade tidigare i våras till DT att något sådant undantag inte behövdes. Detta eftersom det står i lagförslaget att det handlar om skälig anpassning för företagen. Alltså innebär det att en eventuell anpassningsåtgärd inte ska stå ett företag orimligt dyrt, oavsett hur stort eller litet företaget är.

I måndags debatterades lagförslaget i riksdagen. En rad representanter från funktionshinderrörelsen, bland annat från SDR och SDUF, stod utanför riksdagen för att markera missnöje med lagförslaget. I går klubbades förslaget – dock inte i sin helhet. Det är att företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet.
– Debatten i riksdagen gav en bitter eftersmak där okunskap och en märklig människosyn lyste igenom i vissa riksdagsledamöters argument för undantagen. Det är då svårt att fira trots att vi borde känna glädje för att vi får en diskrimineringslag där bristande tillgänglighet ingår. Det är positivt att lagen kommer, men med alla förbehåll och undantag återstår det att se om den går att använda, säger Hanna Sejlitz.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-06-25